Projectinformatie

Opdrachtgever Business Case bediening op afstand Twentekanalen Locatie Arnhem Looptijd sept 2013 - feb 2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat district Oost Nederland heeft aan de afdeling PPO opdracht gegeven om het sluiscomplex bij Eefde uit te breiden met een tweede sluis. Door de verhoogde capaciteit van dit sluiscomplex kan het scheepvaartverkeer op de Twentekanalen beter worden ingezet. In het traject van de Twentekanalen zijn nog een drietal sluiscomplexen opgenomen die lokaal worden bediend. Vanuit het centraal bestuur van RWS heeft het district ON voor de komende 3 jaar een bezuinigingsdoelstelling opgelegd gekregen. Om deze bezuinigingsdoelstelling te realiseren denkt het district na over een variant waarbij deze 3 complexen in de Twentekanalen op afstand bediend kunnen worden.

Het project

De afdeling PPO is in 2012 – 2013 begonnen met de voorbereidingen van de nieuwbouw van de 2e sluis in Eefde. Voorafgaand aan deze nieuwbouw heeft het District Oost Nederland in het overdrachtsdocument de uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. In deze uitgangspunten werd de bediening op afstand van de 3 andere sluiscomplexen in de Twentekanalen niet voorzien.

Onze rol

In september 2013 is DON Bureau gevraagd om een variantenstudie te doen naar de realisatie van de bediening op afstand van de 3 sluiscomplexen. In het vervolg op de variantenstudie heeft DON Bureau op basis van een bedrijfseconomische analyse een voorkeursvariant aangewezen.

Het resultaat

Vanuit de variantenstudie en de bedrijfseconomische analyse heeft DON Bureau het district het volgende geadviseerd: middels een scope wijziging de bediening en besturing op afstand van de 3 andere sluiscomplexen op te nemen in het nieuwbouw project van de 2e sluis in Eefde. DON Bureau heeft in haar advies aantoonbaar gemaakt dat de extra investeringen beperkt zijn. Hierdoor zal de terugverdienperiode slechts enige jaren zijn. De voorkeursvariant maakt het mogelijk dat het district haar besparingsdoelstelling gaat realiseren. Maar ook dat de industriële en transportsector efficiënter gebruik kan maken van de Twentekanalen op basis van een modern waterverkeersmanagement structuur.