Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat dienst Noordzee Locatie Voorburg Looptijd sept 2011 - aug 2012

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat dienst Noordzee heeft kenbaar gemaakt het contract voor de kustlijnzorg in de periode 2012-2016 op de markt te brengen. In de voorbereidingen van dit contract heeft DON Bureau een adviesrapport aan RWS (project BINK) opgeleverd. Dit om aantoonbaar te maken dat de kosten van baggeren in de laatste jaren exponentieel zijn toegenomen. Als alternatief heeft DON Bureau aan RWS voorgesteld om de kustlijnzorg voortaan met een eigen schip te gaan uitvoeren.

Het project

Op basis van het rapport BINK heeft RWS haar strategie in de aanbesteding van de kustlijnzorg gewijzigd van passief naar actief sturend. Voor deze strategie was het noodzakelijk om het alternatief, baggeren met een eigen schip, verder uit te werken. Enerzijds zijn de opties voor RWS geïnventariseerd om aan een eigen schip te komen. Anderzijds om een verkenning te maken van het fall-back scenario. Vragen die hierin centraal staan zijn:

  • de ideale omvang van het eigen schip
  • de inrichting en opzet van de projectorganisatie
  • de reikwijdte van de aanbestedingsregels

Onze rol

Don bureau heeft voor RWS het onderzoek en de uitwerking verzorgd. In een eerste rapport zijn een aantal scenario’s uitgewerkt om RWS te voorzien van een eigen schip. Deze opties liepen uiteen van het huren van een schip op basis van een Time Charter tot het laten bouwen van een nieuw schip. Op basis van een bedrijfseconomische analyse heeft DON Bureau RWS een voorstel gedaan. In het tweede rapport heeft DON Bureau een analyse uitgewerkt van het ideaal complex van schepen. Hiermee kan het programma kustlijnzorg in eigen beheer uitgevoerd worden. In het rapport is een opzet beschreven van de projectorganisatie. Maar ook de juridische mogelijkheden om de aanbesteding in te trekken zodat RWS de uitvoering in eigen beheer kan nemen.

RWS heeft in deze aanbesteding een andere strategie gevoerd dan gebruikelijk. Actief in plaats van passief. Dit heeft er voor gezorgd dat de druk bij de marktpartijen is komen te liggen. Met de adviesrapporten van DON Bureau heeft RWS voldoen steun in de rug. Indien nodig kunnen ze terugvallen op het uitvoeren van het programma kustlijnzorg met een eigen schip middels een Time Charter.

Achter de schermen

Achter de schermen