Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zuid-Holland Locatie Den Haag Looptijd 2010

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Onderhoudscontracten worden steeds abstracter. De opdrachtgever kijkt meer en meer toe vanaf de zijkant. Hierdoor is het noodzakelijk om door middel van de juiste instrumenten en middelen richting te geven.

Het project

Voor het vergroten van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid binnen de provincie Zuid Holland wordt gebruik gemaakt van een Meerjarenprogramma Provinciale Infrastructuur (MJP). Dit programma heeft als doel een periodieke liquiditeitsbegroting te genereren waarmee budgetten bepaald kunnen worden. En zo een overzicht te creëren voor het onderhoud en beheer van infrastructuur binnen de provincie. Kritische en strategische vraagstukken die hiermee samenhangen zijn: de omgang met prestatiecontracten en het bepalen van de staat van onderhoud van het areaal. De NEN 2767-4 voor infrastructuur speelt een cruciale rol binnen het beantwoorden van deze vraagstukken.

Onze rol

Provincie Zuid Holland krijgt ondersteuning van DON Bureau om de zienswijze te bepalen. De focus ligt op de implementatie van conditiemetingen binnen inspecties en geïntegreerde onderhoudscontracten. Sturing geven aan en het beheersbaar maken van steeds abstracter wordende onderhoudscontracten vormt het fundament van de visie.

De speerpunten van de beleidsnotitie hebben we opgesteld en zijn als volgt:

  • Toelichting van de NEN 2767-4 voor infrastructuur;
  • Positionering van de NEN 2767-4 binnen Provincie Zuid Holland;
  • Toepasbaarheid van de NEN 2767-4 binnen onderhoudscontracten