Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat dienst Noordzee Locatie Rijswijk Looptijd januari 2012 - juni 2012

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

Binnen Rijkswaterstaat dienst Noordzee is ook de Rijksrederij ondergebracht. Hierbinnen wordt het beheer van verschillende schepen of vloten uitgevoerd. Een van deze vloten betreffen de schepen die aan het Ministerie van EL&I beschikbaar worden gesteld. Vanuit het Centraal Bestuur van RWS is de rederij gevraagd op welke wijze de vloot dusdanig kan worden gereorganiseerd dat een besparing van € 2,5 miljoen op de exploitatiekosten c.q. het kostprijstarief kan worden gerealiseerd.

Onze rol

DON Bureau heeft een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de besparing voor de rederij te realiseren. Middels interviews bij de verschillende stakeholders heeft DON Bureau eerst een stakeholdersanalyse opgesteld. Daarna is op basis van de verschillende exploitatierekeningen een financiële trendanalyse opgesteld. Hierdoor heeft DON Bureau de conclusie getrokken dat significante besparing slechts mogelijk zijn met een schip uit de vloot. Het ging hierbij om het schip de Tridens. De Tridens is het grootste visonderzoekschip van Nederland. Hiermee wordt voornamelijk het wettelijk onderzoek mee uitgevoerd. DON Bureau heeft voor dit schip verschillende exploitatie varianten uitgewerkt waarbij rekening werd gehouden met de belangen uit de stakeholdersanalyse.

Het resultaat

Het onderzoek heeft RWS het inzicht opgeleverd om haar dienstverleningsconcept met betrekking tot de grootste costdriver op een ander manier te organiseren. In het rapport is duidelijk naar voren gekomen dat een keuze alleen op bedrijfseconomische gronden niet bij alle stakeholders met hetzelfde enthousiasme werd ontvangen. Het creëren van een win-win situatie voor alle stakeholders bleek in dit geval een onmogelijke opgave te zijn. Ondanks dat is DON Bureau er trots op een aanzet te hebben gegeven in de verdere discussie.