Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Midden Nederland Noord Locatie Lelystad Looptijd 2014

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het district Rijkswaterstaat Midden Nederland Noord is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle gebruikers van de objecten en complexen in haar beheersgebied. Daartoe worden periodiek (5 jaarlijks) Risico Inventarisaties & Evaluaties uitgevoerd (RI&E). In de periode tussen deze RI&E’s worden op de objecten veranderingen doorgevoerd en beheersmaatregelen genomen. Voor het district is het van belang om alle risico’s en beheersmaatregelen niet alleen 5 jaarlijks, maar ook continu en actueel in beeld te hebben. DON Bureau heeft in nauwe samenwerking met de betrokken mensen vanuit het district een Risicobeheerdatabase gebouwd waarmee invulling gegeven wordt aan de wens van het district.

Het project

De risicobeheerdatabase heeft als belangrijkste doelstelling meegekregen om “een actuele modelweergave te zijn van alle veiligheidsrisico’s en hun beheersmaatregelen in het areaal van RWS-MN-Noord”. De applicatie zal praktische ondersteuning moeten bieden bij het risicobeheersingsproces van de opdrachtgever

Onze rol

DON Bureau heeft de database ontwikkeld in verschillende sprints, waarbij de ontwikkeling van het Functioneel Ontwerp, het Technisch Ontwerp en de database zelf aan de hand van “Use Cases” heeft plaatsgevonden. Daarmee is een eindproduct ontstaan wat zich iteratief heeft ontwikkeld en waarbij DON Bureau, RWS als klant nauw bij de ontwikkeling heeft betrokken. Door deze gefaseerde aanpak is er een eindproduct ontstaan wat voldoet aan de wensen van RWS.

Het resultaat

De applicatie stelt de opdrachtgever van het district in staat om direct managementrapportages te genereren van de belangrijkste risico’s en het risicoprofiel van het gehele areaal. Aan de hand hiervan kan het management het effect volgen van investeringen op het gebied van veiligheid en is men in staat om investeringsbeslissingen te onderbouwen.