Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Locatie Muiden Looptijd 2013 - Heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Sinds eind 2013 laat gemeente Muiden een nieuwe brug over de Vecht aanleggen: de Spieringbrug. De Spieringbrug komt net ten zuiden van de huidige brug, als onderdeel van de A1. De brug is bedoeld om het lokale en het doorgaande verkeer over de A1 van elkaar los te koppelen.

Het project

De bouw van de Spieringbrug maakt deel uit van de Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Met dit project breidt Rijkswaterstaat tussen 2012 en 2020 het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere uit. Dit zorgt er voor dat deze economisch belangrijke regio bereikbaar en leefbaar blijft. In september 2013 is Rijkswaterstaat gestart met de voorbereidingen voor de bouw van het aquaduct waarmee de A1 straks onder de Vecht door duikt. Begin 2014 volgt dan de verlegging en verbreding van de A1 op het traject Diemen – Almere Havendreef. De werkzaamheden duren tot 2020. De huidige A1 met brug over de Vecht wordt dan afgebroken.

De brug wordt uitgevoerd als een ongebalanceerde brug. Het brugdek wordt hydraulisch omhoog getrokken met behulp van oliedruk. Aan weerszijde van de brug komt een stalen arm in de vorm van een driehoek met een grote hydraulische cylinder. Er is voor dit type brug gekozen zodat iedereen de werking van de brug kan zien, maar de brug niet al teveel inbreuk zou plegen op de omgeving.

Onze rol

DON Bureau levert advies inzake RAMS aspecten tijdens tender, ontwerp en uitvoering. DON Bureau heeft hiervoor ook een workshop gegeven aan het integrale projectteam van Provincie Noord-Holland.