Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

RWS - Oost Nederland werkt al geruime tijd aan de implementatie van prestatiesturing. Op basis van een risicogestuurde aanpak kan RWS betere afwegingen maken t.b.v. onderhoud en vervanging van het areaal. Het tool RCMCost modelleert de eigenschappen van het areaal. Hierdoor zijn goede voorspellingen mogelijk over beschikbaarheid en kosten. De resultaten van RCMCost zijn input voor een Prestatie Instandhoudingsplan (P-IHP).

Een groep kwartiermakers werkt aan een voor RWS unieke pilot. Een gedeelte van de A28 bij Zwolle is in RCMCost opgenomen. Dit leidt tot nieuwe inzichten over het modelleren van een zogenaamd “lijnobject”. RWS heeft DON Bureau gevraagd om de kwartiermakers tijdelijk te begeleiden. Daarnaast is er behoefte aan meer duidelijkheid over rollen, aanpak en visie rond prestatiesturing binnen de regio.

Onze rol

DON Bureau overlegt regelmatig met de kwartiermakers en andere betrokkenen over aanpak en voortgang van de pilot en de gewenste vervolgstappen. De rol van de kwartiermakers in relatie tot andere collega’s is een aandachtspunt. Er is meer duidelijkheid nodig over wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de afstemming plaatsvindt.

Er is al veel informatie beschikbaar over de prestatiesturing. Diverse documenten van RWS en regio zijn aanwezig. Een samenhangend geheel ontbreekt nog zodat er binnen de regio uiteenlopende meningen zijn over de te volgen koers en aanpak. Daarnaast is nog onvoldoende duidelijk welke P-IHP’s de regio eind 2019 zal opleveren. DON Bureau zorgt met inbreng van de betrokkenen dat over deze aspecten meer duidelijkheid ontstaat.

Het resultaat

De kwartiermakers leveren input vanuit pilot resultaten voor de programmering voor de periode 2022-2025. Er is duidelijkheid ontstaan over de rol van de kwartiermakers. Het visiedocument is vrijwel gereed en is bedoeld als leidraad voor verdere beeldvorming, uitwerking en implementatie binnen de regio. De aanpak voor de rest van 2019 zal duidelijk maken wat er eind dit jaar gereed zal zijn.