Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zee en Delta

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2020 een energiebesparing te behalen van 20% en in 2030 energieneutraal te zijn. In de voorgaande jaren heeft Zee en Delta laten onderzoeken op welke wijze de grootverbruikers van energie verduurzaamd kunnen worden.

Onze rol

Het onderdeel Zee en Delta heeft DON Bureau gevraagd om ondersteuning te leveren bij het analyseren en concretiseren van diverse duurzaamheidsmaatregelen. Vanwege de kennis van het areaal en de installaties kan DON Bureau hier een toegevoegde waarde aan leveren. Alle uitgevoerde onderzoeken en bijbehorende maatregelen heeft DON Bureau geanalyseerd en samengevoegd. Momenteel worden de maatregelen uit het bestand gekoppeld aan de programmering van Zee & Delta om zoveel mogelijk werk met werk te maken en desinvesteringen te voorkomen. Hierdoor wordt zo duurzaam mogelijk met de bestaande installaties omgegaan.

Het resultaat

Hierna zijn alle maatregelen op elkaar afgestemd en geüniformeerd, waardoor een actueel en dynamisch maatregelbestand opgeleverd waarmee de beheerder altijd inzichtelijk heeft welke maatregelen reeds uitgevoerd zijn en welke nog gepland staan.

Verder is door afstemming met de beheerders deze maatregelenlijst uitgebreid met initiatieven die op dit moment actueel zijn.

Het doel van dit maatregelbestand is het koppelen met de landelijke monitorlijst welke de verduurzaming van energie- en CO2-verbruik weergeeft. Per organisatieonderdeel wordt deze lijst ingevuld en aangeleverd, deze waarden kunnen geaggregeerd worden naar de landelijke verduurzaming.

Door onze werkzaamheden kan het maatregelbestand gekoppeld worden aan de programmering en leveren wij een bijdrage aan de verduurzaming van het areaal van Rijkswaterstaat Zee & Delta.

Bron foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken