Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Schouwen-Duiveland Locatie Schouwen-Duiveland Looptijd 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

Stadsraad Brouwershaven heeft de wens uitgesproken om de fietsbrug over de sluis in ere te herstellen. Jachthaven Brouwershaven bestaat uit twee delen. Na het passeren van het havenkantoor is er eerst de Nieuwe haven. Verderop is de Stadshaven in het centrum van Brouwershaven. De maximale diepte van de haven is 2 meter. Met het aanbrengen van een nieuwe loop/fietsbrug wordt de ronde rondom de haven en eventueel verder door de polder weer mogelijk voor fietsers en voetgangers.

Het project

Gemeente Schouwen-Duiveland neemt deze wens serieus en tracht middels een eenvoudige businesscase inzicht te verkrijgen in de nieuwbouw en onderhoudskosten (Inclusief budgetbegroting gespecificeerd gebaseerd op SSK-methodiek). Daarbij wordt eerst gekeken naar zowel de voor- als nadelen van twee mogelijke varianten, te weten: composiet en staal.

Onze rol

Het opstellen van een businesscase waarbij twee varianten onderzocht worden. Op basis van kengetallen, offertes van leveranciers en voor- en nadelen van de eigenschappen van de verschillende constructies wordt een advies uitgebracht aan de gemeente. Dit advies bevat een financiële onderbouwing per constructie maar ook de risico’s, impact op milieu en stakeholderanalyse worden beschreven in de businesscase en vormen input voor de beslissing van de Raad.