Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Groningen Locatie Groningen Looptijd 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De provincie beweegt zich in een complexe en dynamische omgeving: omwonenden worden mondiger, budgetten staan onder druk en het belang van denken in ketens, samenwerking, transparantie en flexibiliteit is groter dan ooit.

De afdeling Beheer en Onderhoud werkt aan het ontwikkelen van de organisatie. De gekozen richting geeft echter aanleiding tot de nodige vragen. Op verzoek verzorgt DON Bureau een workshop. Deze moet zorgen voor een gedeelde visie en de benodigde aanpak. Een werkbare inrichting van de afdeling staat hierbij centraal.

Onze rol

DON Bureau benadert dit vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken. Dit zijn Ketens en Processen, Rollen en Verantwoordelijkheden, Organisatiestructuur, Managementstijl en Houding & Gedrag. Opvallend bij dit soort workshops is dat het verloop niet geheel vastligt. De inbreng van de deelnemers heeft een behoorlijke invloed op het verloop van de dag. Uitgangspunt blijft het samen behalen van een resultaat met draagvlak.

De begeleiding door Ton Beckers en Jielis van Schijndel is veelzijdig: Enerzijds de inbreng van kennis en ervaring met soortgelijke vraagstukken bij andere organisaties. Anderzijds het ontwikkelen van een interactieve aanpak zodat alle deelnemers hun inbreng leveren en zich kunnen vinden in de uitkomsten van de dag.

Het resultaat

De deelnemers zijn positief over het verloop van de dag en de resultaten. De stip op de horizon is duidelijk en de aandachtspunten zijn in kaart gebracht. Op basis hiervan zijn de benodigde vervolgacties vastgesteld. De afdeling kan dankzij de workshop gezamenlijk vervolgstappen zetten voor het professionaliseren van de organisatie.