Projectinformatie

Opdrachtgever CROW Locatie Amsterdam

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Gemeente Amsterdam wil beter kunnen sturen op kosten, prestaties en risico’s van de stedelijke GWW-assets en streeft naar stedelijk optimalisatie per assets én over de stedelijke assets heen. Daarvoor implementeert Amsterdam assetmanagement bij de GWW beheer- en onderhoudsorganisaties van Verkeer en Openbare Ruimte en de zeven stadsdelen.

Met de oriëntatiemodule die eind 2016 door DON Bureau is verzorgd is een begin gemaakt met het creëren van eenzelfde gemeenschappelijke theoretische basis/algemene kennis van assetmanagement bij de medewerkers van de acht organisatieonderdelen die betrokken zijn in het assetmanagementproces binnen de gemeente Amsterdam. In de Vervolgmodules wil Amsterdam hier een vervolg en verdieping aan geven.

De hoofddoelstelling van deze vervolgmodules is het ondersteunen van de verdere professionalisering van assetmanagement in stedelijke samenhang, welke moet leiden tot een transparante, gestandaardiseerde en betrouwbare werkwijze door alle betrokken partijen.

Het project

In zes maanden tijd verkennen meer dan 150 deelnemers van alle organisatieonderdelen en diverse disciplines de uitgangspunten van assetmanagement en meer. De modules zijn vormgegeven aan de hand van de verschillende hoofdprocessen van de gemeente. Na een algemene opleidingsdag met hierin onderwerpen als ketensamenwerking, waardepropositie, integraal plannen zijn nog drie specialistische modules ontwikkeld, te weten:

- Beleid, kaders en programmeren
- Informatievoorziening (gegevensbeheer, monitoring en inspectie)
- Uitvoering

Net als in de oriëntatiemodule is ook hier het belang van samenwerking, communicatie en goede besluitvorming voor het succes van assetmanagement is een voortdurend terugkerend aandachtspunt binnen het programma. De modules zijn voor de gemeente volledig op maat gemaakt met hierin interactieve werkvormen en casuïstiek uit eigen werkpraktijk.

Onze rol

De modules zijn in opdracht van CROW in gezamenlijkheid vormgeven en verzorgd door de trainers van DON Bureau en Joyce van den Hoek Oostende van het Schippershuis.

Het resultaat

Middels een breed pallet aan modules is een belangrijk invulling gegeven aan de diverse leerdoelen van de gemeente Amsterdam. In een periode waarin de ontwikkeling van assetmanagement nog niet voor alle onderdelen geformaliseerd is en waarin de gevolgen van de reorganisatie tijdens de opleiding voor alle individuen duidelijk werden, was het zo nu en dan zoeken naar de juiste vorm. Met recht kunnen we zeggen dat het gelukt is om de 150 deelnemers van de modules verder te professionaliseren op het gebied van assetmanagement op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties, houding en gedrag en draagvlak. De openheid, directheid, betrokkenheid en het enthousiasme van de deelnemers was hierbij van grote waarde. De ruim 150 deelnemers hebben de trainingen beoordeeld met het een 8+. De mogelijkheid om hier een vaste leergang in het opleidingspakket van Amsterdam van te maken wordt momenteel verkend.

Quote: Prachtig!! Jullie worden een geolied opleidingsteam!!

Anthonie Bauer – Programmamanager Assetmanagement Amsterdam

Quote: Heb afgelopen dinsdag het laatste deel vd module bijgewoond. Was erg leuk en leerzaam. Complimenten! – Jean Paul Rocour – Hoofd Stedelijke Assets