Projectinformatie

Opdrachtgever Waternet Locatie Amsterdam Looptijd 2015

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Waternet wil de principes van risicomanagement toepassen bij het ontwerpen en onderhouden van zuiveringsinstallaties. Voor het beheersen van de risico’s is als methodiek Failure Mode Effect & Crtiticality Analysis (FMECA) gekozen. Verschillende onderdelen binnen Waternet hebben hier al (enige) ervaring mee.

De directie wenst dat binnen enkele jaren alle zuiveringsinstallaties op risico’s beoordeeld zijn. De installaties zijn inmiddels op hoofdlijnen gescand met een Quick FMECA methodiek. Waternet wil de kennis over FMECA verdiepen en ervaring opdoen met een FMECA tool. Het doel is om te komen tot een standaard werkwijze. Daarmee kan Waternet de installaties zelf beoordelen op risico’s.

Het project

Het project bestaat uit 4 workshops om de FMECA methodiek concreet toe te passen. Als voorbeeld is een deel van een zuiveringsinstallatie gekozen. Elke workshop behandelt stappen uit de FMECA en past dit toe op deze installatie. Na de 4 workshops zijn alle FMECA stappen volledig doorlopen en in de praktijk toegepast.

Overdracht van kennis staat centraal volgens het train-de-trainer principe. Bij de workshops zijn een aantal medewerkers aanwezig, die de toekomstige FMECA sessies binnen Waternet gaan leiden. Zij zijn de kennisdragers en ambassadeurs van de toepassen en intern verspreiden van FMECA. Daarnaast zijn medewerkers vanuit operatie, productie en onderhoud aanwezig bij de workshops, die kennis hebben van de installatie. Bijkomend voordeel van de workshops is dat inzichten en verbetermogelijkheden ontstaan doordat afdelingen samen spreken over de installatie en de processen.

Onze rol

DON Bureau draagt FMECA kennis over aan Waternet aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Onze rol bestaat uit meerdere aspecten.

  • Voorbereiden en begeleiden van de workshops
  • Overdracht van inhoudelijke FMECA kennis in de praktijk
  • Uitleg en registratie van resultaten in een FMECA tool tijdens de workshops
  • Opstellen van een generiek toepasbare FMECA handleiding