Projectinformatie

Opdrachtgever CROW Locatie Amsterdam Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Gemeente Amsterdam wil beter kunnen sturen op kosten, prestaties en risico’s van de stedelijke GWW-assets en streeft naar stedelijk optimalisatie per asset èn over de stedelijke assets heen. Daarvoor implementeert Amsterdam de assetmanagement werkwijze bij de GWW beheer- en onderhoudsorganisaties van Verkeer en Openbare Ruimte en de zeven stadsdelen.

De gemeente Amsterdam start bij de invoering van assetmanagement met het op orde brengen van de basis: het bepalen van één stedelijk systeem en werkwijze, één gezamenlijke taal, heldere procesbeheersing en besluitvorming en een goede informatievoorziening.

Met de oriëntatiemodule wordt beoogd dat de medewerkers van de acht organisatieonderdelen die betrokken zijn in het assetmanagement proces eenzelfde theoretische basis/ algemene kennis hebben van assetmanagement en hiernaar kunnen handelen.

Het project

In drie maanden tijd verkennen meer dan 180 deelnemers van alle organisatieonderdelen en diverse disciplines de uitgangspunten van assetmanagement en meer. De oriëntatiemodule bestrijkt twee dagen, waarin er naast de belangrijkste aspecten van assetmanagement ook over het creëren van publieke waarde wordt gesproken. Vanuit de visie Eén Amsterdam Heel en Schoon wordt de basis gelegd voor het belang van assetmanagement en samenwerking over de stadsdelen. Het belang van samenwerking, communicatie en goede besluitvorming voor het succes van assetmanagement is een voortdurend terugkerend aandachtspunt binnen het programma. Om het maximale leereffect te genereren voor de deelnemers wordt naast het aanbod van theorie vooral gefocust om de theorie in opdrachten toe te passen en te reflecteren op eigen praktijkervaring. Dit doen we door de deelnemers mee te nemen in een Serious Game en een case uit de eigen organisatie. In een syllabus wordt de behandelde theorie kort en bondig aangeboden als naslagwerk.

Onze rol

Voor Amsterdam is een op maat gemaakt module gemaakt die gebaseerd is op de CROW cursus assetmanagement en de CROW opleiding De Moderne Ambtenaar. Daarvoor is een intensieve samenwerking opgetuigd tussen de Gemeente Amsterdam, CROW, de trainers van DON Bureau en Joyce van den Hoek Oostende van Het Schippershuis. Deze nieuwe CROW module is gezamenlijk inhoudelijk voorbereid en uitgevoerd.

Het resultaat

In twee dagen tijd is het gelukt om de deelnemers te voorzien van de theoretische basis van assetmanagement en het belang daarvan voor Amsterdam, maar belangrijker nog het voorzien van praktische handvaten voor het toepassen van assetmanagement in de eigen praktijk. De deelnemers uit verschillende stadsdelen hebben elkaar leren kennen en hebben ervaringen kunnen delen. Ervaringen die wij aan het programmateam assetmanagement hebben teruggekoppeld voor de verdere ontwikkeling naar professioneel beheer in Amsterdam.

De ruim 180 deelnemers hebben de training beoordeeld met het gemiddelde cijfer 8.

Quote: “Ik wil een dag 3 en 4. Wij zijn een organisatie in ontwikkeling en nog lang niet klaar. Dit helpt!”
Gert-Jan van den Berg - ‎Teamleider Techniek bij V&OR.

Quote: “Super leuke training en goed bruikbaar voor de praktijk.”
Roy Belmer - Technisch Beheer Adviseur Openbare Ruimte bij Stadsdeel Oost