Projectinformatie

Opdrachtgever PAO TNO Locatie Delft Looptijd 2011 - 2013

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Organisaties maken steeds meer de stap van ‘beheer en onderhoud’ naar ‘assetmanagement’. Daarvoor is het essentieel te weten wat de staat is van de assets, dat deze tijdig worden onderhouden en dat jaren vooruit wordt gekeken. Wat zijn de grondbeginselen van assetmanagement? Wat is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen? Hoe breng je assetmanagement in de praktijk?

Het project

Onder leiding van cursusleiding Prof.ir. A.C.M.W. Vrouwenvelder (TNO/TU Delft) en emeritus Prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (TU Delft) heeft DON Bureau de cursus assetmanagement ontwikkeld. In deze cursus komen alle belangrijke en relevante onderwerpen aan bod als:

  • Hoe komen we van het operationele netwerk en portfoliosturing via tactische naar strategische ondersteuning?
  • Hoe gaan we van strategische, via tactische naar operationele inkoop?
  • Inspectiestrategieën; van data naar informatie
  • Informatietechnologische aspecten en principes van Lifecycle management (LCC) op waarde/kosten
  • Areaal op orde brengen conform de NEN2767

Onze rol

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • Assetmanagement
  • prestatiemanagement
  • risicomanagement
  • decomposities
  • advisering inspecties

Het resultaat

DON Bureau heeft een dagdeel gedoceerd omtrent de do’s en dont’s van de NEN2767 norm. De cursisten hebben geleerd om het groter verband te zien rondom assetmanagement. En herkennen nu de belangrijke rol van NEN2767 hierin.