Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Limburg Looptijd november 2020 - januari 2021

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De provincie Limburg gaat de komende tijd aan de slag met groot onderhoud van de N280. Ook het wegvak bij Horn gaat op de schop. Het is de wens van het Limburgs college dat dit onderhoud sober, doelmatig en duurzaam uitgevoerd wordt. De provincie wil weten hoe dit laatste onderdeel (duurzaamheid) ingevuld kan worden.

Het project

DON Bureau heeft daarom opdracht gekregen om te verkennen welke duurzaamheidsmaatregelen geïmplementeerd kunnen worden bij de reconstructie van het wegvak Horn. Hiervoor geldt onder andere de voorwaarde dat extra duurzaamheidsmaatregelen binnen 15 jaar terug te verdienen moeten zijn. Vanwege de ligging van het wegvak ten opzichte van beschermde natuurgebieden (o.a. Natura2000) moet de stikstofuitstoot bovendien zoveel mogelijk worden beperkt.

Onze rol

Wij verkennen enerzijds met welke maatregelen het onderhoud duurzaam uit kan worden gevoerd. Hierbij wordt gekeken naar energieneutrale, circulaire en klimaatadaptieve maatregelen. Anderzijds worden meekoppelkansen inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt extra (duurzame) waarde gecreëerd, zonder dat dit een grote extra investering vergt.

Voor deze verkenning maken wij gebruik van het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling. We voeren eerst een gebiedsanalyse uit waarmee we relevante (fysieke) informatie verzamelen over het gebied. Op basis daarvan filteren we 200 duurzame maatregelen op basis van toepasbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid. De uitkomst hiervan is een optimale selectie aan maatregelen waar de provincie écht mee aan de slag kan!

Resultaat

Deze opdracht wordt eind januari 2021 afgerond.