Projectinformatie

Opdrachtgever Netwerk Water en Klimaat Looptijd januari 2021 - juli 2021

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

Het veranderende klimaat zorgt voor grote water- en klimaatopgaven. Het Netwerk Water & Klimaat werkt aan oplossingen voor deze opgaven in de regio Utrecht Zuidwest. Dit netwerk bestaat uit 14 gemeenten, de provincie Utrecht, het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de veiligheidsregio.

Het project

Voor het Netwerk Water & Klimaat is afgelopen jaar een Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld. Om hier invulling aan te geven wordt in 2021 een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma komt van alles bij elkaar: inhoud, proces, governance, financiering en actievoerders. Zaken als prioritering, financiering, samenwerking, bestuurlijke borging en trekkerschap zullen allemaal een plek krijgen. Voor de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma is extra ondersteuning gewenst.

Onze rol

In de zoektocht naar ondersteuning is het netwerk Water & Klimaat uitgekomen bij DON Bureau. Vanaf medio januari 2021 levert DON Bureau een programmamedewerker aan het netwerk.

De programmamedewerker houdt zich aanvankelijk bezig met een inventarisatie. Hiermee worden de opgaven, wensen en (onderzoeks)vragen van de partners en stakeholders binnen het netwerk inzichtelijk gemaakt. Daarnaast ondersteunt hij het managementteam als sparringpartner en in de uitvoering van andere taken voor het uitvoeringsprogramma.