Multi-Criteria Analyse

Met ons model analyseren we welke maatregelen op een bepaalde locatie mogelijk zijn. De geselecteerde maatregelen spitsten we toe op de ambities van de opdrachtgever, zodat er een lijst ontstaat die zowel past bij de locatie als bij de opdrachtgever. We maken hiervoor gebruik van een Multi Criteria Analyse.

Toegevoegde waarde

Voor deze MCA hebben we de (duurzame) uitdagingen hebben we vertaald naar thema’s. Deze thema’s hebben we vervolgens weer onderverdeeld in verschillende criteria. Per maatregel hebben we aangegeven of deze bijdraagt aan een criteria of niet.

De opdrachtgever en stakeholders kunnen vervolgens met een score aangeven hoeveel waarde ze hechten aan bepaalde criteria. Met dit scoresysteem maken we inzichtelijk in welke mate de maatregelen bijdragen aan de wensen en ambities van de opdrachtgever en stakeholders. Deze scores kunnen gebruikt worden om ‘goed’ en ‘slecht scorende’ maatregelen te filteren. Zo kunnen we ons advies systematischer afstemmen op de wensen van de opdrachtgever.

Kosten

Naast de toegevoegde waarde van maatregelen, kunnen we ook een indicatie geven van de kosten over de gehele levensduur van de maatregelen. Hierdoor kunnen we ons advies ook afstemmen op de financiële ambities van de opdrachtgever.

Op dit moment onderzoeken we of we op basis van deze kosten een schaalverdeling kunnen maken voor de toegevoegde waarde van de maatregelen. Zo zouden we ons advies nóg specifieker kunnen afstemmen op de wensen van de opdrachtgever.