Multi-Criteria Analyse

Met ons model analyseren we nu de fysieke mogelijkheden van verschillende maatregelen. Het daaropvolgende advies wordt daarna verder toegespitst op de ambities van de opdrachtgever en stakeholders. In de toekomst willen we deze toespitsing systematischer aanpakken. Hiervoor gaan we gebruik maken van een scoresysteem: de multi-criteria analyse (MCA).

Met de multi-criteria analyse (MCA) geven we systematisch inzicht in de bijdrage van maatregelen aan verschillende criteria. De eerste stappen om dit operationeel te maken zijn gezet! De (duurzame) uitdagingen hebben we vertaald naar thema’s. Deze thema’s hebben we vervolgens weer onderverdeeld in verschillende criteria. Per maatregel hebben we aangegeven of deze bijdraagt aan een criteria of niet.

De opdrachtgever en stakeholders kunnen vervolgens met een score aangeven wat voor waarde ze hechten aan bepaalde criteria. Met die scoresysteem maken we inzichtelijk in welke mate de maatregelen bijdragen aan de wensen en ambities van de opdrachtgever en stakeholders. Deze scores kunnen gebruikt worden om ‘goed’ en ‘slecht scorende’ maatregelen te filteren. Zo maken we ons advies systematischer afstemmen op de wensen van de opdrachtgever.

Wat gaan we nog doen?

In juni gaan we de MCA verder uitwerken door ook de verschillende kosten van maatregelen inzichtelijk te maken. Ook zal de huidige data verder verwerkt worden in het model en de applicatie, zodat het makkelijk toepasbaar wordt. Op basis van de kosten wordt in een later stadium ook gekeken of het mogelijk is om een schaalverdeling aan te brengen. Nu maken we hierbij nog gebruik van een 0 (draagt niet bij) en een 1 (draagt wel bij). Door hier een schaalverdeling in aan te brengen, komen de specifieke ambities van de opdrachtgever en stakeholders nog beter naar voren.