Benutten meekoppelkansen en synergieën

Bij duurzame ontwikkelingen zijn het budget en de beschikbare (publieke) ruimte vaak beperkt, zeker in stedelijk gebied. Er dient daarom op een effectieve manier omgegaan te worden met het budget en de ruimte. Dit kunnen wij doen door slimme koppelingen van maatregelen inzichtelijk te maken en te benutten.

Wij onderscheiden twee verschillende koppelingen:

  • meekoppelkansen
  • synergieën.

Meekoppelkansen

We hebben de benodigde werkzaamheden van iedere maatregel inzichtelijk gemaakt. Dit doen we ook met de werkzaamheden als onderdeel van specifiek onderhoud, bijvoorbeeld aan infrastructuur of openbaar groen. Hierdoor kunnen we de overlappende werkzaamheden van maatregelen inzichtelijk maken. Door deze maatregelen vervolgens te koppelen en gezamenlijk te implementeren, bespaar je op kosten én overlast. Zo benutten we de meekoppelkansen.

Synergieën

De slimme koppeling van maatregelen kan ook zorgen dat (een deel van) deze maatregelen meer opleveren. De zogenoemde synergieën. Het rendement van zonnepanelen wordt bijvoorbeeld tot wel 20% hoger wanneer zij worden aangelegd op een groen dak. Door dit soort synergieën wordt de effectiviteit van maatregelen verhoogd. Ook wordt er efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte door maatregelen op dezelfde ruimte te implementeren.

We hebben daarom in beeld gebracht welke synergieën er zijn tussen de verschillende maatregelen. Hierdoor kunnen we dit soort synergieën vaker benutten.

Effectief aan de slag

Door dit soort koppelingen inzichtelijk te maken, zorgen we ervoor dat we het effect van de aanbevolen maatregelen verhogen, besparen op de aanleg- en onderhoudskosten en efficiënt omgaan met de beperkte ruimte.