Inzichtelijk maken meekoppelkansen

Bij duurzame ontwikkelingen zijn het budget en de beschikbare (publieke) ruimte vaak beperkt, zeker in stedelijk gebied. Er dient daarom op een efficiënte en effectieve manier omgegaan te worden met het budget en de ruimte. Dit kunnen we doen door meekoppelkansen te benutten.

Onze analyse maakt nu gebruik van meer dan 175 maatregelen uit verschillende sectoren die lokaal bijdragen aan verschillende (duurzame) uitdagingen. Door deze integrale en multi-sectorale aanpak zorgen we nu al dat opdrachtgevers minder meekoppelkansen laten liggen. We zien echter twee manieren om nog meer inzicht te krijgen in de meekoppelkansen: het combineren van werkzaamheden en het combineren van maatregelen.

Werkzaamheden

Iedere duurzame maatregel bestaat uit verschillende werkzaamheden. Deze werkzaamheden overlappen in sommige gevallen. Zo is het bij de aanleg van een gescheiden rioolstelsel of waterdoorlatende verharding beiden noodzakelijk om de straat open te breken. Door dit soort overlappende maatregelen gezamenlijk te implementeren, hoeft de straat maar een keer open. Dit scheelt in overlast en in de kosten.

We brengen daarom eerst de werkzaamheden per maatregel in beeld om vervolgens te kijken naar de overlap daartussen. Dit kan vervolgens ook gedaan worden met de werkzaamheden als onderdeel van specifiek onderhoud, bijvoorbeeld aan infrastructuur of openbaar groen.

Meerwaarde

De combinatie van verschillende maatregelen kan ervoor zorgen dat (een deel van) deze maatregelen meer opleveren. Het rendement van zonnepanelen wordt bijvoorbeeld tot wel 20% hoger wanneer zij worden aangelegd op een groen dak. Door deze meerwaarde wordt de effectiviteit van maatregelen verhoogd. Ook wordt er efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte door maatregelen op dezelfde ruimte te implementeren.

We brengen daarom in beeld welke maatregelen een positieve uitwerking hebben wanneer zij worden gekoppeld aan andere maatregelen en verwerken deze data in ons adviesmodel.

Wat gaan we doen?

In juni en juli gaan we beide soorten meekoppelkansen verder onderzoeken, uitwerken en verwerken in ons Adviesmodel. Zo kunnen we ze systematischer beoordelen met ons Adviesmodel. Hierdoor maken we de meekoppelkansen nog inzichtelijker voor onze opdrachtgever en wordt het makkelijker om ze te benutten. Zo kan de opdrachtgever efficiënter gebruik maken van het budget en de ruimte, én verhogen we de effectiviteit van de maatregelen.