Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Looptijd december 2020 - maart 2021

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De gemeente Zoetermeer gaat de komende jaren stappen zetten richting een duurzame gemeente. Eén van de eerste wijken waar gestart wordt, is de wijk Meerzicht. De gemeente wil hier (corporatieve) woningen aardgasvrij maken en de groenblauwe structuur optimaal benutten, onder andere om de biodiversiteit en het klimaatadaptief vermogen van de wijk te verhogen. Het is de wens om deze opgaven integraal aan te pakken en tegelijkertijd een oplossing te bieden voor lokale vraagstukken, zoals de sociale problematiek.

Het project

Momenteel is er nog (te) veel onduidelijkheid over de haalbaarheid en het effect van verschillende maatregelen. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Ook is er nog weinig inzicht in de mogelijkheden voor slimme combinaties waarmee de vraagstukken integraal opgepakt kunnen worden.

DON Bureau heeft daarom opdracht gekregen om inzichtelijk te maken met welke duurzame maatregelen deze integrale aanpak kan worden gerealiseerd. Dit wordt allereerst uitgevoerd voor een kleiner gedeelte van de wijk. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken welke maatregelen specifiek in dat gedeelte geïmplementeerd kunnen worden. Tegelijkertijd biedt dit inzicht in de mogelijkheden en kansen voor de integrale aanpak in de rest van de wijk.

Onze rol

Deze opdracht voeren wij uit aan de hand van het Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling. We voeren eerst een analyse uit waarmee we relevante (fysieke) informatie verzamelen over het gebied. Op basis daarvan filteren we 200 duurzame maatregelen op basis van toepasbaarheid, wenselijkheid en haalbaarheid. We maken inzichtelijk met welke maatregelen de woningen aardgasvrij worden gemaakt en hoe de groenblauwe structuur optimaal wordt benut. Ook beschouwen we hoe deze maatregelen bijdragen aan lokale vraagstukken, welke meekoppelkansen er zijn en hoe slimme synergiën kunnen ontstaan.

Zo komen we tot optimale selectie aan duurzame maatregelen waar de gemeente écht mee aan de slag kan!

Het resultaat

Deze opdracht wordt medio maart 2021 afgerond.