Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland Locatie Haarlem Looptijd maart - mei 2020

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De provincie Noord-Holland wil dat duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel is van spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Eén van hun initiatieven is het opwekken van zonne-energie op en naast infrastructuur. Hiervoor zijn 11 potentiële locaties aangewezen in de regio Noord-Holland Zuid. Vanuit het perspectief van duurzaam ruimtegebruik is een multifunctionele invulling van deze locaties gewenst.

Het project

Een van de initiatieven is het opwekken van zonne-energie op en naast infrastructuur. Hiervoor zijn 11 beschikbare locaties binnen de provincie Noord-Holland Zuid toegewezen en uitgewerkt. Als voor analyse heeft er een planstudie plaatsgevonden naar deze elf locaties en de mogelijke opwek capaciteit daarvan. Echter gaf DON Bureau aan dat vanuit het perspectief van duurzaam ruimtegebruik, het oog op de schaarse beschikbare ruimte in de randstad regio en uitdagingen die er lokaal spelen zou er geen monofunctionele invulling van een gebied mogen plaatsvinden.

Onze rol

Wij kregen de opdracht om een integrale verkenning uit te voeren voor twee van de elf locaties om zo de multifunctionele mogelijkheden inzichtelijk te maken.

Voor deze verkenning hebben we ons Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling toegepast. Dit integrale model bestaat uit vier stappen: een gebiedsanalyse, het filteren van in de praktijk bewezen maatregelen, het benutten van koppelkansen en het opstellen van een advies.

Gebiedsanalyse en maatregelen

Uit de gebiedsanalyse bleek dat de biodiversiteit en het elektriciteitsnetwerk op beide locaties ondermaats waren. Tevens bleek het voor beide locaties gewenst om meer waterbergend vermogen te creëren. Dit was onder andere de wens van het waterschap en de desbetreffende gemeente.

Op basis van deze informatie hebben we 150 duurzame maatregelen gefilterd. De overgebleven maatregelen zijn toepasbaar op beide locaties en dragen optimaal bij aan de gebiedsspecifieke uitdagingen. Hierbij zijn er koppelingen gelegd tussen maatregelen die een versterkend effect hebben op de zonnepanelen. Voor beide locaties gold bijvoorbeeld dat er een extra wateroppervlak moet worden gerealiseerd onder de zonnepanelen. Zo wordt extra waterberging gecreëerd én de verkoelende werking van water verhoogt het rendement van de panelen. In combinatie met natuurvriendelijke oevers zorgt dit ook voor een verhoogde biodiversiteit.

De aanbevolen maatregelen zorgen voor meer waterberging, een hogere biodiversiteit én verhogen het rendement van de panelen. Ook zijn er maatregelen aanbevolen om het elektriciteitsnetwerk te versterken en de opgewekte elektriciteit lokaal te kunnen gebruiken. Zoals laadinfrastructuur naast de zonnevelden.

Het resultaat

Met onze integrale aanpak hebben we de opdrachtgever verrast met uitdagingen en oplossingen die nog niet op hun radar stonden. We hebben laten zien wat er allemaal mogelijk en gewenst is op de locaties. Maar - misschien wel net zo belangrijk - we hebben ook laten zien wat er allemaal niet mogelijk is. Dit maakt de mogelijkheden tastbaar en creëert duidelijkheid voor de opdrachtgever en de uiteindelijke besluitvormers. Zo maakten we het eenvoudiger om de duurzame ambities en gebiedsspecifieke uitdagingen praktisch én integraal aan te pakken!