Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam Locatie Rotterdam Looptijd maart - mei 2020

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De komende jaren wordt de buurt Reyeroord (Rotterdam-Zuid) heringericht. De gemeente Rotterdam hanteert hiervoor zes ambities, zoals ruimte voor water en biodiversiteit, een circulaire en productieve stad en gezond voedsel. Het doel van de gemeente is om deze ambities te koppelen aan de geplande rioolvervanging.

Het project

Er wordt binnen Reyeroord getracht om integraal te werken aan transities, stadsontwikkeling en een zorgzame leefomgeving. Innovatief aan het traject in Reyeroord is het werken met stad-ups: testsites waarbij enerzijds geëxperimenteerd wordt met samenwerkingsverbanden en anderzijds met de fysieke leefomgeving. Op die manier kan input verzameld worden van inwoners en kunnen deze ook actief participeren in de transities.

Onze rol

Wij kregen de opdracht om te verkennen hoe deze koppeling gelegd kan worden in de binnentuin van Reyeroord (De Kubus). Tevens moest er gekeken worden naar de verbinding met de omgeving en zijn we gevraagd om een bestaand klimaatadaptief plan te beoordelen.

Voor deze verkenning hebben we ons Adviesmodel Duurzame Ontwikkeling toegepast. Dit integrale model bestaat uit vier stappen: een gebiedsanalyse, het filteren van in de praktijk bewezen maatregelen, het benutten van koppelkansen en het opstellen van een advies.

Gebiedsanalyse en maatregelen

De gebiedsanalyse toonde dat de binnentuin erg kwetsbaar was voor de gevolgen van klimaatverandering. De omwonenden hebben last van wateroverlast en zwerfafval en zijn ontevreden over de recreatiemogelijkheden.

Op basis van deze informatie hebben we 150 mogelijke duurzame maatregelen gefilterd. De overgebleven maatregelen sluiten het best aan op de opgaven in dit gebied én de ambities van de gemeente. Ook hebben we koppelingen van maatregelen zichtbaar gemaakt die meerwaarde creëren. Bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken in combinatie met zonnepanelen. Het groene dak zorgt in dit geval voor verkoeling en waterberging, vergroot de biodiversiteit, biedt een mogelijkheid tot het produceren van gezond voedsel én verhoogt het rendement van de zonnepanelen.

Ook hebben we nieuwe mogelijkheden zichtbaar gemaakt, als aanvulling op het bestaande klimaatadaptieve plan. Bijvoorbeeld een wadi met natuurvriendelijke oevers en helofyten (natuurlijke filters) of het toevoegen van groene daken en gevels bij de omliggende woningen.

Het resultaat

De geadviseerde maatregelen beperken niet alleen de wateroverlast in de binnentuin, maar verbeteren ook de cohesie en leefomgeving, vergroten de biodiversiteit én verminderen de energievraag. Daarnaast gaan de kosten van de geplande rioolvervanging omlaag.

Ons integrale advies draagt zo bij aan de ambities van de gemeente Rotterdam én de wensen van omwonenden. Ook biedt het een opzet om de strategie op een groter schaalniveau toe te passen. Hiermee hebben we de gemeente Rotterdam laten zien welke maatregelen zij toe kunnen passen om de ambities en opgaven voor Reyeroord praktisch én integraal aan te pakken.