Projectinformatie

Opdrachtgever Stadsbeheer Dordrecht Locatie Dordrecht Looptijd maart 2019 - juni 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Stadsbeheer Dordrecht gebruikt het beheermanagementsysteem Ultimo voor het beheer en onderhoud van de havens. In 2011 is de overstap gemaakt naar Ultimo 10 en daaropvolgend is een nieuwe decompositie opgezet. Jaarlijks worden de havens geïnspecteerd om de onderhoudsbehoefte vast te stellen en om te monitoren of voldaan wordt aan de zorgplicht. De bevindingen in de inspectierapportages (gebreken en tekortkomingen) vormen input voor de programmering. Stadsbeheer Dordrecht heeft de opgave om vanaf 2014 t/m heden deze bevindingen te plaatsen in Ultimo en hier maatregelen voor te benoemen. Daarnaast bestaat de wens om de workflow(s) in Ultimo dusdanig in te richtten dat diverse onderhoudsprocessen tussen Stadsbeheer Dordrecht en haar opdrachtnemers gefaciliteerd worden door Ultimo.

Het project

Voor de plaatsing van bevindingen in Ultimo en het benoemen van maatregelen en kosten is afgesproken om de Binnenkalkhaven als pilot te nemen. Tijdens de pilot zijn de beschikbare inspectierapporten van de Binnenkalkhaven input voor het bepalen van de maatregelen en kosten.

Voor de inrichting van de workflow in Ultimo voorzien wij een verkenning van de vraag van Stadsbeheer Dordrecht en de mogelijkheden van het pakket Ultimo. Hierna worden een aantal mogelijkheden inclusief afweging o.b.v. voor- en nadelen bedacht.

Onze rol

Het maken een inventarisatie welke kosten- en maatregelenstandaard van maatregelen het best bruikbaar zijn. Met deze standaard worden de gebreken ingevoerd in Ultimo en voorzien van maatregelen en kosten. Het eindresultaat van de pilot is een set aan maatregelen en kosten en een ontwikkelde methode voor de uitrol over de overige havens van Stadsbeheer Dordrecht.

Uit de inventarisatie voor de workflow in Ultimo volgt een advies dat geïmplementeerd kan worden.