Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Arnhem Looptijd februari 2017 – mei 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De gerichte schouw wordt jaarlijks uitgevoerd door de kantonniers van de Provincie Gelderland om te toetsten of de actuele toestand van essentiële onderdelen bijdragen aan het geëiste niveau van presteren of functioneren op het moment van opname of op de langere termijn. De output (inspectiegegevens) van de gerichte schouw kan resulteren in directe maatregelen zoals correctief onderhoud (spoedmaatregel) of een gerichte technische inspectie (vervolginspectie).

Het project

Er is behoefte aan een alternatief voor de inwinning van inspectiegegevens. De inspectiegegevens zijn input voor het invullen van uw informatiebehoefte, namelijk weten of het geëiste niveau van presteren of functioneren op het moment van opname of op de langere termijn wordt behaald. Centraal staat het concretiseren van de informatiebehoefte, de vertaling daarvan naar kunstwerken, onderdelen, schades en tekortkomingen en de betrekking van de markt hierin.

Onze rol

  • Tactische doelstellingen analyseren en verbetervoorstellen doen;
  • Het bepalen van de meest representatieve kunstwerken;
  • Een analyse van de weging van de schades;
  • Verbetering van de bouwstenenmixlijn in Excel. Met de bouwstenenmixlijn worden de doelen, functies, functievervullers en schades met elkaar in lijn gebracht;
  • Advisering formulering betrekking van de markt.