Projectinformatie

Opdrachtgever Waterschap de Dommel Looptijd 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Waterschap de Dommel heeft behoefte aan het verder professionaliseren van het realiseren, beheren, en onderhouden van het afvalwatertransport. Hiervoor is een afwegingskader nodig om het maken van keuzes hierin te ondersteunen. Wanneer en waar moeten welke maatregelen genomen worden om een gewenste prestatie te leveren? En wie is daar verantwoordelijk voor? Hoe zorgen we ervoor dat verbeteringen in onze afwegingsprocessen geborgd worden?

Het project en onze rol

Het project doorloopt twee parallelle sporen. Enerzijds nemen we samen knelpunten in de huidige gang van zaken onder de loep. Verbeteringen voor deze knelpunten worden uitgewerkt en ingevoerd. De borging hiervan vindt plaats in het tweede spoor, het opstellen van het assetmanagementplan afvalwatertransport.

DON Bureau faciliteert het gehele proces. Kennis over de afwegingsprocessen komen van de medewerkers van het waterschap. Wij zorgen er met onze kritische blik en het vermogen om zaken in breder perspectief te plaatsen voor dat het waterschap verder komt in het verder professionaliseren van haar assetmanagement.