Projectinformatie

Opdrachtgever Kloosterboer Vlissingen Locatie Nieuwdorp Looptijd 2020

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De afdeling TZ bestaat uit ca. 10 medewerkers en onderhoudt koelhuizen, gebouwen & terreinen, elektrische installaties, rollend materieel, hijs- en hefmiddelen en een blendinstallatie. Vanwege o.a. de huidige vergrijzing en toekomstige groei in de operatie is een roadmap ontwikkeld waarin de gewenste situatie is opgenomen inclusief de noodzakelijke stappen om daar te komen. In de roadmap zijn de, voor Kloosterboer Vlissingen, meest belangrijke facetten van assetmanagement verwerkt.

Het project

  • Opzetten van de toekomstbestendige beheer- en onderhoudsorganisatie;
  • Herbeleggen van diverse activiteiten die niet onder beheer & onderhoud vallen;
  • Schrijven van een strategisch assetmanagementplan (SAMP);
  • Ervoor zorgen dat de onderhoudsconcepten, het meerjarenmaatregelenprogramma en de budgetraming worden opgesteld;
  • Bij elkaar brengen van een inkoopteam en een duidelijke opdrachtsomschrijving;
  • Het voorbereiden van de inkoop van onderhoud voor het onderhoud aan equipment.

Onze rol

Het opzetten van een toekomstbestendige afdeling TZ, middels o.a. het leveren van een hoofd TZ voor het leiding geven aan de dagelijkse werkzaamheden en de invoering van de roadmap.