Projectinformatie

Opdrachtgever Kloosterboer Vlissingen Locatie Nieuwdorp Looptijd 2019

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het team onderhoud is haar volgende stap aan het maken richting een meer integrale aanpak en nog efficiënter gebruik van assets gesitueerd op de terminals te Vlissingen. Vragen en onderwerpen die hierbij spelen zijn:

  • De taken van de medewerkers van de afdeling technische zaken (TZ) in relatie met automatisering en sensorisering;
  • Toekomstige nieuwbouw projecten en de rol van TZ hierin;
  • Wat zijn de huidige en toekomstige competenties van de medewerkers van de afdeling TZ?
  • Wat moet er op korte termijn gebeuren en hoe ziet assetmanagement voor de langere termijn eruit?
  • De relatie tussen productieverhoging en storingsfrequentie. Een voorbeeld hiervan is de Juice afdeling en de noodzaak tot storingsanalyses;
  • Toekomstbestendigheid van de afdeling TZ in relatie met de leeftijdsopbouw (vergrijzing);
  • Mogelijkheid om onderhoud uit te gaan besteden, inclusief de voor- en nadelen;
  • Het inzicht in de terminals en waar qua onderhoud de meeste risico’s liggen;
  • Wordt Ultimo optimaal gebruikt en welke verbeteringen qua efficiency zijn er?
  • Kunnen operators ook opgeleid worden naar 1e lijns-storingsdienst?

Gezien het brede karakter van eerder genoemde vragen en onderwerpen wordt eerst de stip op de horizon bepaald en vervolgens hoe daar te komen.

Het project

Het uitwerken een roadmap waarin de stip op de horizon en de weg daarnaartoe zijn meegenomen. In de roadmap worden de, voor Kloosterboer Vlissingen, meest belangrijke facetten van assetmanagement verwerkt.

Daarnaast worden de taken van het huidige hoofd TZ tijdelijk waargenomen.

Onze rol

Het operationeel leidinggeven aan de medewerkers van TZ en het voorbereiden, houden en verwerken van 4 workshops met het managementteam om te komen tot een gedragen roadmap.