Renovatie Burgemeester Peterssluis te Bergen op Zoom

De renovatie van de Burgemeester Peterssluis (hierna: BMPS) met beweegbare brug en keersluis is volop bezig. Als alles verloopt zoals gepland wordt op 20 april het nieuwe val en balans geplaatst van de brug, waarna op 30 april 2021 de brug in bedrijf wordt gesteld. Circa een maand later zullen naar verwachting alle werkzaamheden rondom de brug, sluis en omgeving zijn afgerond.

Januari 2018. We raken in gesprek met Ruud van Helmondt, projectleider bij de gemeente Bergen op Zoom. Ruud heeft als taak de BMPS te renoveren. De beweegbare brug van de BMPS voldoet constructief niet, de installaties zijn verouderd, de kelders zijn vochtig, kortom het nodige te doen. En dat in zijn laatste jaren voor zijn pensioen. Samen met Peter Stroo (Protender) hebben we diverse gesprekken met Ruud en andere personen binnen de gemeente. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking, met name in de ontwerpfase, cruciaal is voor het succes van het project. Zeker omdat er nogal wat vragen zijn, de nodige onderzoeken moeten plaatsvinden en op basis daarvan besluiten genomen moeten worden. We stellen dan ook voor om het project op een andere wijze aan te besteden als wat de gemeente gewend is. De ontwerpfase met variantenstudie (wel/niet geheel renoveren van de beweegbare brug) als bouwteam, waarna de aannemer als eerste en enigste het recht heeft om een aanbieding te doen voor de uitvoeringsfase.

Januari 2019. De aanbestedingen komen binnen. We hebben een spannend jaar achter de rug, waarin we samen met de gemeente verkend hebben wat we willen bereiken. Een veilige en betrouwbare brug en keersluis, waarin groot onderhoud de komende 30 jaar niet nodig is en welke voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. En dat voor een betaalbare prijs met een aannemer die we vertrouwen en waarmee we met plezier kunnen samenwerken. Na de marktconsultatie waarin we met 5 partijen hebben gesproken hebben zijn we de aanbesteding gestart. Cruciaal hierin is de aanpak en de wijze waarop deze door de beoogd projectleider gepresenteerd wordt. Al met al een leuk traject. Uiteindelijk blijkt Istimewa-elektro uit Vlissingen de winnende partij. We gaan starten (waren we niet bezig dan?).

Juni 2020. We hebben een intensieve periode achter de rug als bouwteam. De uit te voeren werkzaamheden zijn in kaart gebracht. We vernieuwen het val en balans van de brug, de hameistijlen blijven behouden. Ook voor de elektrische en elektromechanische installaties zijn keuzes gemaakt, waarbij we pragmatisch kijken naar de benodigde beschikbaarheid en onderhoudbaarheid. Op en rondom het terrein kijken we naar aspecten voor het Beheer en Onderhoud en maken we daar als bouwteam keuzes (bv vernieuwen vloer en leuningwerk sluisdeuren, waterdichtheid kelders, toegang naar steigers, hekwerk rondom terrein, etc.) waarbij we continu de kosten monitoren voordat we (in detail) gaan ontwerpen. Uiteindelijk zijn we zover dat er een Definitief Ontwerp (DO) ligt op basis waarvan Istimewa het recht heeft een aanbieding te doen. Voordat we de werkzaamheden kunnen aanbesteden voor de uitvoeringsfase komt er echter nog een kleine kink in de kabel. De gemeente moet bezuinigen, ook voor de renovatie BMPS moeten we kijken waar we kunnen snijden. Na enkele besprekingen lukt het ons om een aantal maatregelen te schrappen die geen afbreuk doen aan onze doelstelling. We kijken terug op een mooie, intensieve periode van samenwerking tussen Istimewa als opdrachtnemer, gemeente Bergen op Zoom als opdrachtgever en DON Bureau als advies en ingenieursbureau namens de gemeente. Maar we kijken vooral ook vooruit naar de komende periode waarin we de uitvoering plaats vindt.

April 2021. Een jaar met voornamelijk fysieke afstand. Gelukkig kennen we elkaar ondertussen door en door en voelt het anders. Istimewa en de onderaannemers Solidd en Boonzaaijer zijn volop bezig in de uitvoering. Er is een andere contractvorm voor de uitvoeringsfase, echter de samenwerking tussen de onderlinge partijen blijft in feite hetzelfde, het voelt nog steeds als bouwteam. We zijn nauw betrokken bij het uitvoeringsontwerp en lopen mee in de realisatie van de werkzaamheden. De apparatenkasten zijn gebouwd, het installatiewerk is volop bezig. Op 2 februari is het val en de balans geamoveerd. Betonreparaties vinden plaats, de hameistijlen worden opgeknapt en lijken weer als nieuw. We kijken uit naar de laatste loodjes, ze lijken niet zo zwaar als het spreekwoord doet vermoeden.