Renovatie Burgemeester Peterssluis

Het complex Burgemeester Peterssluis, gelegen in Bergen op Zoom, is aan een opknapbeurt toe. Gemeente Bergen op Zoom heeft gekozen voor een bouwteamtraject, waarbij de gemeente samen met een opdrachtnemer het ontwerp maakt. Namens de gemeente heeft DON Bureau in samenwerking met ProTender het aanbestedingstraject op zich genomen om te komen tot de meest geschikte bouwteampartner, in dit geval Istimewa Elektro.

Ondertussen zijn we anderhalf jaar verder en hebben we de bouwteamfase doorlopen. Na een voorzichtige start en het elkaar leren kennen is er met respect, vertrouwen en transparantie naar elkaar, gewerkt aan het Definitief Ontwerp. Met als resultaat een gedegen ontwerp, waarin gezamenlijk keuzes zijn gemaakt, risico’s zijn gealloceerd en we op de goede weg zijn om te voldoen aan onze doelstellingen. Als DON Bureau hebben we daar inhoudelijk, maar zeker ook procesmatig en samenwerkingsgericht aan bijgedragen.

Na het succesvol verlopen van de bouwteamfase is vanaf Juni 2020 vol vertrouwen de realisatieperiode gestart. Met Istimewa als hoofdaannemer en waarbij DON Bureau namens de gemeente betrokken blijft als adviserende organisatie voor het renovatieproject. Alhoewel de rolverdeling gezien het contractuele karakter is veranderd, weerhoudt ons dit niet om op dezelfde ingeslagen weg te blijven samenwerken. We hebben de wil en de overtuiging met zijn allen dat het renovatieproject alleen succesvol wordt als we elkaar blijven respecteren en open zijn in het naar elkaar feedback geven van zaken die niet geheel naar wens gaan en complimenten als we het wel goed doen. Een recente quote van de projectleider Gemeente Bergen op Zoom richting een onderaannemer typeert dit als volgt: Prima oplossing, geweldige uitwerking, zou willen dat alle aannemers zo met de zaken omgaan.

Momenteel (november 2020) lopen de werkzaamheden conform planning. In mei / juni 2021 is de renovatie naar verwachting gereed, met als mijlpalen

  • Demontage val begin februari 2021
  • Montage val vanaf 19 april 2021
  • Demontage E-installatie (gefaseerd) vanaf eind okt 2020 t/m begin mrt 2021
  • IBS en testen 21 april t/m 29 april 2021

En daarna nog lang genieten van een object wat voldoet aan de huidige stand der techniek, toekomstbestendig is en waar we met plezier op het renovatieproject kunnen terugkijken.