Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Zuid-Nederland Looptijd augustus 2016 - mei 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

RWS staat is verantwoordelijk voor het op een goede manier beheren van haar netwerk. Om dit beheer op een overzichtelijke manier te realiseren heeft RWS netwerkschakels gedefinieerd. Een netwerkschakel is een deel van het netwerk en bevat alle assets die gekoppeld zijn aan het netwerk, zoals de verharding, verlichting, verkeersinstallaties en kunstwerken.

Per netwerkschakel wordt er informatie verzameld die inzicht geeft in de netwerkschakel. Deze informatie heeft betrekking op de fysieke eigenschappen, de omgeving, de financiën en op de geleverde en te leveren prestaties. Al deze informatie moet per netwerkschakel worden verzameld, zodat RWS keuzes kan maken in haar programmering op netwerkschakelniveau.

Het project

RWS ZN heeft in Q2 een aanbesteding gestart. De opdracht bestond uit het opstellen van Netwerkschakelplan deel 1 en deel 2 voor ongeveer 80 netwerkschakels, het aanvullen van de handleiding om te komen tot de Netwerkschakels en het opstellen van een implementatieplan.

Tijdens onze eerste bespreking met de opdrachtgever hebben we direct onze beelden op tafel gelegd om het project efficiënter te realiseren en te zorgen dat de implementatie wordt vereenvoudigd. Dit wilde wij realiseren middels een ondersteunend systeem.

RWS heeft ons de vrijheid en vertrouwen gegeven om het systeem te bouwen. Dit systeem, genaamd Besluit Ondersteunend Systeem Infrastructuur (BOSI), is gezamenlijk ingericht met RWS om te komen tot een zo optimaal mogelijke aansluiting bij de werkwijze van RWS. Het systeem bevat alle informatie van de netwerkschakel (de Paspoort), de omgeving, de (geprogrammeerde) maatregelen, Prestaties (Functioneel en Technisch beheer) en het advies.

De samenwerking met RWS en het onderlinge vertrouwen heeft ervoor gezorgd dat er een systeem is gerealiseerd dat ontzettend positief is ontvangen binnen RWS ZN, maar ook binnen de landelijke werkgroepen en overige regio's.

Onze rol

Binnen het project hebben wij gezorgd dat alle informatie die benodigd is om een netwerkschakelplan te realiseren is verzameld, gestructureerd en geïmporteerd in onze ontwikkelde webapplicatie. Daarnaast is de gehele handleiding geïntegreerd in de tool en zijn er diverse optimalisaties doorgevoerd in de rekentools van RWS voor het bepalen van de prestaties (prognose). Aansluitend is er een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd om te borgen dat het proces van de netwerkschakels op een goede manier wordt geïmplementeerd binnen de organisatie, zodat dit proces vanaf jan. 2018 kan draaien.

Vanaf 2018 zijn wij betrokken bij het realiseren van optimalisaties en het importeren van grote hoeveelheden data.