Projectinformatie

Opdrachtgever gemeente Súdwest-Fryslân Locatie Friesland Looptijd maart-oktober 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Binnen de keten Openbare Ruimte van de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) zorgen circa 250 medewerkers voor het beheer van de openbare ruimte. SWF werkt steeds meer volgens de principes van assetmanagement. Integraal samenwerken in wisselende samenstellingen vanuit de huidige teams is daarbij een belangrijke succesvoorwaarde.

Het project

De directeur en de teammanagers willen de werkwijze binnen de organisatie met elkaar professionaliseren. Zij hebben de hulp van DON Bureau ingeroepen om dit te begeleiden. Dit is een boeiend vraagstuk omdat uiteenlopende aspecten in de werkwijze van belang zijn voor het realiseren van resultaten.

Onze rol

DON Bureau benadert dit vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken. Dit zijn Ketens en Processen, Rollen en Verantwoordelijkheden, Organisatiestructuur, Managementstijl en Houding & Gedrag. De ambitie voor SWF in 2021 in relatie tot de huidige werkwijze leidt tot de gezamenlijke opgave voor de komende jaren. Door de focus op concrete voorbeelden en het bewaken van de samenhang ontstaat zicht op de te nemen acties met planning.