Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Fryslân Locatie Fryslân Looptijd 2015

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De Provincie Fryslân werkt aan de ontwikkeling van de interne organisatie volgens de assetmanagement principes. Als eerste stap heeft DON Bureau medewerkers van de provincie opgeleid met hulp van de management game en de basis cursus assetmanagement. Het beleid van de provincie is richtinggevend voor de invulling van assetmanagement. Een organisatiewaardenmatrix is daarvoor een belangrijk hulpmiddel. Deze matrix geeft voor herkenbare situaties aan of risico’s acceptabel zijn. Daarmee kunnen medewerkers prioriteiten van projecten vaststellen, afgeleid van het provinciebeleid. De provincie wil ervaring opdoen met het werken met een organisatieaardenmatrix.

Project

Dit omvat het opstellen van een organisatiewaardenmatrix binnen het werkveld beheer en onderhoud van wegen. De provincie Fryslân hanteert het coalitie-akkoord met ambities voor de komende jaren als vertrekpunt. Het management bepaalt voor welke aspecten - zoals beschikbaarheid, veiligheid etc. - een matrix nodig is. De experts van de provincie zorgen voor inbreng van specifieke kennis. De provincie neemt de organisatiewaardenmatrix in gebruik en doet daarmee praktische ervaring op. Hiermee zet de provincie een belangrijke stap richting assetmanagement.

Onze rol

Don Bureau begeleidt de provincie bij het opstellen van een organisatiewaardenmatrix. Deze rol is veelzijdig:

  • voorbereiden en faciliteren van bijeenkomsten met medewerkers van de provincie
  • inbrengen van inhoudelijke kennis over de thema’s als beschikbaarheid
  • delen van ervaring met de opzet van een organisatiewaardenmatrix