Projectinformatie

Opdrachtgever Stichting Rioned Looptijd 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer en riolering in Nederland. De belangrijkste taak van Stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld. Dit doet RIONED door onderzoek, het bundelen van bestaande kennis en het informeren en bij elkaar brengen van professionals. Een van de groepen die RIONED faciliteert is de ‘werkgroep persleidingen’ van de ‘Vereniging van Zuiveringsbeheerders’ (VvZB). Deze VvZB is een vereniging bestaande uit de sectorhoofden/directeuren zuiveringsbeheer van alle waterschappen in Nederland en heeft als doel om de kwaliteit van het zuiveringsbeheer te verhogen. Een belangrijk onderzoeksthema hierin is een verdere professionalisering van het beheer van persleidingen. Het project en onze rol

Het project en onze rol

Het hoofdthema ‘professioneel beheer persleidingen’ is verdeeld in vier subthema’s. Per subthema is een team gevormd om een specifiek product uit te werken. RIONED en DON Bureau bewaken het gehele proces en faciliteren en organiseren de bijeenkomsten van deze teams en de algehele werkgroep.