Projectinformatie

Opdrachtgever CROW Locatie Utrecht Looptijd 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De Club van Utrecht (CvU) is een platform waarbinnen provincies elkaar treffen om kennis over assetmanagement uit te wisselen, te borgen en op te bouwen. Specifieke kennis en kunde komt samen in dit platform waarvan gebruik gemaakt wordt.

Het project

De provincies pakken in de bijeenkomsten actuele assetmanagement onderwerpen op en werken deze waar nodig verder uit. Dit helpt de invoering en verbetering van assetmanagement binnen en ook buiten provincies verder. Het uitgangspunt is dat de onderwerpen direct betrekking hebben op de context van het dagelijkse werk. De gedachte is om hierin samen op te trekken en te werken aan die onderwerpen die gezamenlijk als belangrijk worden aangeduid. Naast een platform voor (actieve) kennisdeling kan de CvU ook een actieve club kan zijn waar relevante producten worden ontwikkeld of onderzocht.

Onze rol

De bijeenkomsten worden georganiseerd en gefaciliteerd door DON Bureau. De deelnemers brengen inzichten en ervaringen in vanuit de provincies welke op elkaar afgestemd worden. De inbrengen worden op elkaar afgestemd. Indien nodig wordt er een verdere verdieping uitgevoerd en aangevuld met theorie en andere praktijkvoorbeelden die herkenbaar en van toepassing zijn voor de provincies. De assetmanagementgedachte wordt in de bijeenkomsten bewaakt tijdens de discussies die ontstaan.