Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Bureau Veiligheidsbeambte Locatie Utrecht Looptijd oktober 2018 – maart 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De veiligheidsbeambte wordt ondersteund door het bureau veiligheidsbeambte en heeft uiteenlopende wettelijk bepaalde taken (adviseren, coördineren, controleren, rapporteren en meewerken met evaluaties). Het bureau veiligheidsbeambte voert de zogenaamde 4-jaarlijkse audit cyclus. Zo wordt de wettelijke verplichting ingevuld en worden de tunnelbeheerorganisaties binnen Rijkswaterstaat geholpen om hun verplichtingen in te vullen.

Het project

In de periode oktober 2018 tot en met januari 2019 worden audits uitgevoerd ten aanzien van het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van het betrokken personeel van tunnels. Daarbij wordt specifiek aandacht geschonken aan de speerpunten regionaal OTO en de bezetting van de verkeerscentrales. Hiernaast wordt ook de opvolging van de bevindingen van de audit op het tunnelveiligheidsdossier en het veiligheidsbeheerplan uit 2016/2017 meegenomen. In totaal worden een zestal audits gehouden, namelijk per regio 1 audit, waarvoor ondersteuning gewenst is.

Onze rol

Per audit zal deze ondersteuning bestaan uit:

  • Bureaustudie van het beschikbare dossier;
  • Voorbereiding van de audit (organisatorisch en inhoudelijk) waaronder het opstellen van het specifieke plan van aanpak en het vaststellen van de specifieke vragenlijst;
  • Afstemming vooraf met de auditor en de regioverantwoordelijke van uw bureau op inhoud;
  • Notuleren tijdens de audit;
  • Opstellen auditrapport;
  • Bespreken rapportages.