Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat ZN

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat Zuid Nederland heeft 3 tunnels in beheer : de Koning Willem Alexander Tunnel (KWAT) in Maastricht, de Roertunnel en de Tunnel Swalmen in de A73 bij Roermond. In de lopende issues op IA (Industriele Automatisering) gebied is ondersteuning gevraagd. Dit kan ondersteuning zijn op het gebied van configuratie management, definiëren functionaliteit, implementatie van wijzigingen, oplossen van storingen, voorbereiding renovatie, processen in de verkeerscentrale voor de aansturing van de tunnels etc.

Onze rol

Op dit moment houden wij ons bezig met

  • Optimale configuratie van het Snelheid Onderschrijding Systeem (SOS) waarbij het aantal onterechte meldingen tot een minimum wordt beperkt maar waarin de werkelijke functionaliteit volledig tot zijn recht komt. Zeker de verkeerskundig complexe in en uitgangen van de tunnel vormen hierin een interessante uitdaging.
  • Advisering in de optimale integratie van een 5 tal TDI’s (Toerit Doseer Installatie) aan beide zijden van de tunnel in combinatie met de VRI’s (verkeers Regel Installatie) op het onderliggende wegennet. Dit ook in combinatie met MobiMaestro in de verkeerscentrale Helmond.
  • Analyse gebruikersinterface voor wegverkeersleider in de onderlinge samenhang tussen Omroep en HF(RDS Autoradio) in alle voorkomende bedieningssituaties. Binnen de LTS (Landelijke Tunnel Standaard) is HF volgend aan Omroep. Dit gedrag moet visueel volledig duidelijk zijn aan de wegverkeersleider zodat er eenduidige communicatie is met de weggebruiker.
  • Analyse van de juiste weergave van de camera beelden in de verkeerscentrale tijdens diverse bedieningssituaties zodat de wegverkeersleider in een oogopslag de verkeerssituatie kan beoordelen. Voorbeelden hiervan zijn de SOS meldingen over stilstand en spookrijder maar ook het optimaal ondersteunen van het schouwproces door een verkeersbuis.
  • Advisering in de nadere uitwerking van KWAT Taaksplitsing waarin in geval van een calamiteit de tunnel qua bediening gesplitst kan worden over twee bedienplekken. Voor een tunnel met 4 buizen een uitdaging die niet door de standaard wordt ingevuld.
  • Analyse van de A73 procedures voor het afsluiten en weer openstellen van een tunnel/verkeersbuis. Zowel qua procedure, landelijke standaarden als implementatie in software.
  • En nog vele interessante onderwerpen in het verschiet.