Projectinformatie

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf Looptijd januari - mei 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Denk hierbij aan kantoren, gevangenissen, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, havens, monumenten en musea. RVB heeft contracten gesloten met dienstverleners om te voorzien in het benodigde beheer en onderhoud.

Het project

Het lopende contract voor onderhoud en keuring van brandmeldinstallaties etc. op defensielocaties eindigt in 2018. Regionale contractmanagers zien verbetermogelijkheden m.b.t. de inhoud van het lopende contract en de wijze van samenwerking met de opdrachtnemer. RVB wenst een nieuw contract met goede afspraken dat beter aansluit bij de verwachtingen en beleid binnen de organisatie.

De rol van DON bureau

DON Bureau biedt de opzet, begeleiding en resultaat verwerking van diverse workshops met regionale contractmanagers en andere deskundigen om ervaringen en wensen in kaart te brengen. Daarnaast brengt DON Bureau deskundigheid met inkoopcontracten in bij de gezamenlijke review van de concept contract tekst.

Het resultaat

De betrokkenen hebben ieder hun input kunnen leveren met een gedegen contract met breed draagvlak als resultaat. Het nieuwe contract is - ondanks de krappe planning - tijdig gereed voor de aanbesteding.