Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

DON Bureau is gevraagd om een rol te vervullen als mede-kerngroep lid “Landelijk Programma iCentrale”. Deze rol is aan DON Bureau gegeven, omdat we in de markt een onafhankelijke positie hebben en kennis hebben van Decentrale overheden (DCO’s) en tevens domein kennis hebben binnen Brug- en Sluisbediening en Tunnelbediening- en bewaking.

Andre Loos van provincie Noord-Holland is de programmadirecteur van de iCentrale.

Wat doet dit programma?

Gezamenlijk hebben gemeenten, provincies en private partijen in het landelijk programma iCentrale een samenhangend pakket van 19 diensten ontwikkeld. Alle 19 diensten kennen meerdere concurrente aanbieders, zodat decentrale overheden voor elke iDienst keuzes hebben.

Het gaat om de volgende mogelijke centrales:

 • Verkeersmanagement
 • Tunnelbediening en -bewaking
 • Brug- en Sluis bediening
 • Parkeermanagement en -beheer
 • Crowd- & Eventmanagement
 • Stadstoezicht en -beheer.

Landelijke standaarden onderlijnen de kwaliteit

Deskundigen van overheden en bedrijven hebben deze standaarden getoetst en omgezet in CROW-publicaties. De beschikbare landelijke CROW-standaarden zijn:

 • iBedienfilosofie
 • Koppelvlakken
 • Blauwdruk architectuur
 • Samenhang koppelvlakken en blauwdruk
 • Veiligheidskaders

Voorstel vanuit de groep iCentrale

De kerngroep iCentrale heeft als taak om binnen de domeinen Verkeersmanagement, Sluis,-en Brugbediening, Stadstoezicht en mogelijk ook Crowd-management een gesprek te hebben om uitleg te geven over de mogelijkheden van het “Landelijk Programma iCentrale voor een betreffende DCO.

De kerngroep biedt een Decentrale Overheid (DCO) aan om gratis de volgende stappen te doorlopen:

 • Het beschrijven van de uitgangspositie
 • inventariseren van de kansen en mogelijkheden voor U als DCO
 • bepalen van de ambitie en de behorende termijn
 • uitwerken van een roadmap

www.iCentrale.nl
www.MaasandMore.com