Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Arnhem Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Binnen de provincie Gelderland wordt op diverse fronten invulling gegeven aan het assetmanagement van de infrastructuur. Het natuurlijke moment is aangebroken om alle gerelateerde activiteiten met elkaar in lijn te brengen en er één logisch geheel van te maken. De provincie heeft DON Bureau gevraagd om alle ontwikkelingen op het gebied van assetmanagement binnen de mobiliteitsketen op te lijnen en er een logisch, eenduidig en begrijpbaar geheel van te maken.

Het opstellen van het raamwerk moet leiden tot:

 • het praten in één taal, waarbij voor iedereen hetzelfde beeld bij de gebruikte termen ontstaat;
 • een gedragen zichtlijn, waarin de relaties tussen strategisch – tactisch – operationeel niveau helder zijn;
 • een centraal document in de mobiliteitsketen, waaraan de individuele activiteiten kunnen worden opgehangen;
 • een duidelijke uitleg over het waarom van assetmanagement binnen de mobiliteitsketen;
 • positionering van de verschillende projecten in het raamwerk, zodat de onderlinge relaties zichtbaar worden;
 • indien nodig, bijsturing van lopende projecten zodat ze in lijn komen met het raamwerk;
 • eenzelfde beeld bij de verschillende assetmanagementrollen. Het toekennen van mensen aan specifieke rollen, maakt geen onderdeel uit van deze offerte.

Het project

DON Bureau heeft in samenwerking met RHDHV voor de Provincie Gelderland een Line of Sight (of Zichtlijn) op posterformaat ontwikkeld. Van links naar rechts werkt het van groot naar klein, en van boven naar onder staan verschillende onderwerpen uitgewerkt. Zo is er een vertaling van de doelen terug te vinden, de documenten die gebruikt worden, maar ook hoe de organisatie in het totaalplaatje past. Deze Line of Sight (LOS) is specifiek voor Gelderland ontwikkeld en is het eindplaatje van het proces dat door Gelderland is doorlopen. Door gezamenlijk aan het proces te werken zijn er fysieke verbindingen ontstaan binnen de provincie en niet alleen op papier. Het gaat namelijk om het proces, niet om het eindplaatje. Op die manier voer je goede gesprekken met elkaar, ontstaat er helderheid, gaan kwartjes vallen en worden de onderlinge verbindingen zichtbaar. Door er een poster van te maken en zichtbaar op te hangen, ontstaat er letterlijk ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Onze rol

Don Bureau heeft de provincie begeleid bij het opstellen van de zichtlijn. Deze rol is veelzijdig:

 • voorbereiden en faciliteren van bijeenkomsten met medewerkers van de provincie
 • inbrengen van inhoudelijke kennis over de assetmanagement thema’s
 • delen van ervaring met de opzet van een zichtlijn
 • visualiseren van het eindresultaat