Projectinformatie

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De gemeente Rotterdam vervult een echte koplopersrol als het gaat om het toepassen van assetmanagement bij overheden. Zeven jaar zijn ze al bezig om de principes van assetmanagement toe te passen. Zeven jaar met opleidingen, risicogestuurd beheren, netwerkdagen, een fonkelend SAMP en de bijbehorende AMP’en natuurlijk. Via hun aanpak van Verbinden, Verbreden en Verdiepen wordt assetmanagement steeds verder binnen Stadsbeheer omarmd. En dat is knap, want daar werken maar liefst 3.000 mensen. De dienst Stadsbeheer wil zich verder ontwikkelen en heeft DON Bureau gevraagd om een interne stakeholderanalyse uit te voeren waarin alle afdelingen aan het woord kwamen. Doel was om de behoeften in kaart te brengen en een richting aan te geven voor de aankomende jaren.

Het project/onze rol

Midden in de omschakeling naar thuiswerken door Corona en het ontdekken hoe MS Teams werkt, is met bijna honderd mensen gesproken. Deze schat aan informatie is teruggebracht naar zes thema’s die een verdere uitwerking vormen van Slim Beheer (de titel van het Strategisch Assetmanagementplan): slim onderhouden, slim investeren, slim vooruitkijken, slim waarderen, slim samenwerken en slim leren. Puntsgewijs is voor elke afdeling is per thema aangegeven waar de behoeften en opgaven liggen. Ook werd duidelijk dat de roos van iAMpro een goede kapstok is om te laten zien dat iedereen binnen Stadsbeheer een bijdrage levert aan assetmanagement. De eindconclusie van de interne stakeholderanalyse luidt dan ook: Assetmanagement is van ons allemaal. En dat is precies de richting voor de verdere ontwikkeling van assetmanagement binnen Stadsbeheer. Met een echte praktische Rotterdamse benadering: geen aparte programma’s per thema, maar aansluiten bij lopende projecten en (bestuurs)opdrachten en vandaaruit verder ontwikkelen.