Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De areaalgegevens van Rijkswaterstaat zijn opgeslagen in veel verschillende systemen. Vaak is de kwaliteit van de gegevens ook onvoldoende en zijn deze niet op uniforme wijze opgeslagen.

Het project

Om deze reden is het AIRBIM-programma in het leven geroepen. Het programma bestaat al langere tijd maar is onlangs een nieuwe koers ingeslagen. Het programma wil de volgende doelen bereiken:

  • Situatie buiten = Situatie binnen: bereiken dat er een continu proces ontstaat om de gegevens over het areaal voor de gehele levenscyclus voldoende actueel, betrouwbaar en compleet te krijgen en houden en dat de gegevens vindbaar zijn en blijven (centraal beschikbaar te maken brongegevens):
  • areaalgegevens beschikbaar als ‘water uit de kraan’: zorgen dat de processen AM en A&O m.b.t. de areaalinformatie over de functionaliteit beschikken om te kunnen werken
  • Informatiedeling met marktpartijen die de samenwerking stimuleert: organiseren van de uitwisseling van data met markt en partners op basis van 3D modellen en (open) standaarden.

Onze rol en resultaat

Om bij te dragen aan bovenstaande punten levert DON Bureau een BIM-adviseur aan het programma. De BIM-adviseur ondersteunt verschillende BIM-projecten zowel in de onderhouds- als de aanlegfase. Hierbij zorgt hij ervoor dat marktpartijen aan de slag kunnen met de juiste informatie en draag hij zorg voor goede geüniformeerde informatie in de systemen van Rijkswaterstaat. Op deze wijze staat Rijkswaterstaat in de toekomst gesteld dat de juiste keuze kunnen worden gemaakt met betrekking tot het beheer en onderhoud van haar assets.