Projectinformatie

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Oost Nederland Locatie Nijverdal Looptijd januari 2014 - Heden

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Het contract van de Salland-Twentetunnel is op een aantal punten achterhaald. Dit heeft geleid tot een voorstel tot wijziging (VTW). In de VTW worden onder meer: het ontwikkelen en implementeren van de Lange Termijn Asset Planner(LTAP) in het BMS (Ultimo) behandeld.

Het project

De Grotestraat (N35) loopt dwars door Nijverdal. Om de leefbaarheid en veiligheid in het dorp te verbeteren, werken Rijkswaterstaat en ProRail samen in het Combiplan Nijverdal. Rijkswaterstaat verplaatst de weg naar het noorden en ProRail legt ernaast het spoor aan. Een deel van de nieuwe weg en het spoor komen in een tunnel te liggen. Hiermee bereiken we:

  • een betere doorstroming op de weg
  • minder files, stank en geluidsoverlast
  • een veiliger en beter bereikbaar stationsgebied

Onze rol

DON Bureau maakt onderdeel uit van het projectteam RWS Oost Nederland. Hierin heeft het DON bureau een adviserende rol ten aanzien van de ontwikkeling van het BMS zoals de specifieke decompositie, risicoprofiel deelinstallatie op basis van FMECA, conditiemeting per deelinstallatie, beschikbaarheid per deelinstalltie etc.

Voor deze taken wordt de aanwezige kennis en ervaring ingezet op het gebied van o.a.:

  • advisering Assetmanagement
  • risicomanagement
  • Informatiebehoefte
  • Datamodellen en decomposities

Het resultaat

Een werkende en onderbouwde Lange Termijn Asset Planner (LTAP) module in het BMS (ultimo).

Combiplan Nijverdal

Combiplan Nijverdal