Projectinformatie

Opdrachtgever RWS Zuid-Nederland Locatie Zuid Nederland Looptijd 2016

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS ZN) is stappen aan het zetten om Assetmanagement binnen de eigen organisatie te implementeren. Naast het beschrijven en implementeren van processen is ook het verbinden van de mensen binnen de organisatie belangrijk, oftewel: Hoe stemmen we de processen van de verschillende afdelingen en districten op elkaar af zodanig dat deze als geheel met elkaar samenwerken en ‘het wiel vanaf 2018 gaat draaien’?

Het project

Het project ‘ Implementatie Assetmanagement binnen RWS ZN’ is er op gericht om inzicht te krijgen in de schakels die nodig zijn om de doelstellingen van RWS ZN te realiseren. Hierbij wordt gekeken naar de reeds gemaakte stappen op het gebied van Assetmanagement, de koppeling met de landelijke ontwikkelingen en het leggen van verbinding tussen de schakels van assetmanagement. We hebben daarbij specifieke aandacht voor de inhoudelijke kant van Assetmanagement en de verander kant. Assetmanagement vraagt immers een cultuurverandering.

Onze rol

DON Bureau is gevraagd om RWS ZN te helpen bij het implementeren van Assetmanagement binnen de eigen organisatie. Hierbij moet het assetmanagement proces zorgen dat ‘het wiel vanaf 2018 gaat draaien’, waardoor RWS ZN op een integrale manier kan gaan programmeren.