Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Arnhem Looptijd juni 2018 – oktober 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Er wordt langs een deel van het provinciale wegennet glasvezelkabel aangelegd (of is al aangelegd) om de toegang tot breedband internet in het buitengebied te faciliteren. Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden om toegang te creëren tot mobiliteitsdata zoals het weggebruik of kwalitatieve informatie zoals de onderhoudsstaat. Dit biedt mogelijk kansen om dienstverlening aan de weggebruiker te verbeteren of het beheer van provinciale wegen te faciliteren.

Het project

Om dit gedachtengoed verder vorm te geven wordt onderzocht hoe te anticiperen op de digitaliserende, snel veranderende omgeving via het gebruik van het glasvezelnet. Diverse innovaties spelen daarbij een belangrijke rol, zoals sensorisering (op grote schaal toepassing van sensors voor allerlei toepassingen zoals Nowi sensoren die uit het 4G netwerk energie onttrekken), slimme camera’s, weigh in motion, optische gladheidsmelding en dynamische openbare verlichting.

In dit kader worden de bestaande initiatieven en nieuwe innovaties die het glasvezelnetwerk gebruiken in relatie tot wegbeheer onderzocht.

Onze rol

  • Het onderzoeken van bestaande initiatieven binnen de provincie;
  • Het uitvoeren van een quick scan op innovaties op de markt of in ontwikkeling zijnde innovaties;
  • Het faciliteren van een workshop met inhoudelijk experts van de provincie ter beoordeling van de innovaties;
  • Uitvoeren van een nader onderzoek op gekozen innovaties, o.a. door het opvragen van specificaties en voor- en nadelen bij leveranciers;
  • Schrijven van een onderzoeksrapportage en deze toelichten tijdens een plenaire sessie.