Projectinformatie

Locatie Zwolle Looptijd juni 2017 – april 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De Provincie Overijssel heeft diverse kunstwerken in het areaal. De bereikbaarheid en veiligheid wordt gecontinueerd door deze kunstwerken te beheren en onderhoud uit te voeren. Dit brengt een informatiebehoefte met zich mee die ontsluiten gaat worden in een nieuw beheermanagement-systeem (BMS).

De informatiebehoefte wordt met gegevens, oftewel data, ingevuld en gerangschikt met de decompositie. Het BMS ontsluit de gegevens, de decompositie is daarvoor de kapstok. In het verleden zijn diverse decomposities opgesteld, echter ontbreken in de huidige situatie de specifieke decomposities van het areaal. Om te kunnen starten met de realisatie van de specifieke decomposities is het “gegevenswoordenboek assets” nodig. Dit boek beschrijft de spelregels die ten grondslag liggen aan de decompositie.

Het project

Het uiteindelijke resultaat is het gegevenswoordenboek assets. Om hier te komen moeten nog keuzes gemaakt worden hoe om te gaan met de samenhang tussen de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), het informatiemodel geografie (IMGeo) en NEN 2767. Tijdens 3 workshops met objectkenners en systeemkenners zijn hierover keuzes gemaakt.

Onze rol

  • Faciliteren van 1 ontwerpworkshop;
  • Faciliteren van 2 inhoudelijke workshops;
  • Schrijven van het gegevenswoordenboek assets.