Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Locatie Gelderland Looptijd 2015

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

De provincie Gelderland wil op gestructureerde wijze vorm geven aan assetmanagement binnen de eigen organisatie. De ontwikkeling van een organisatie specifieke waardenmatrix, zal een vervolgstap zijn in de implementatie van assetmanagement. De provincie is op zoek naar een pragmatische organisatiewaardenmatrix die ze kunnen inzetten voor prioriteringsvraagstukken.

Het project

Deze ontwikkeling is in een korte tijd en in nauwe samenwerking uitgevoerd, met de zowel de afdeling beheer en onderhoud wegen als de afdeling programmering. Diverse bureaustudies en workshops hebben geleid tot een gezamenlijke ontwikkeling van de organisatie specifieke waardenmatrix. Op basis van vigerende kaderdocumenten en op basis van voorbeelden van andere provincies heeft de provincie Gelderland de volgende organisatiewaarden benoemd: Beschikbaarheid, Veiligheid, Omgevingskwaliteit, Duurzaamheid en Imago. Voor deze vijf organisatiewaarden zijn afzonderlijke matrices opgesteld. In de eindrapportage zijn aanbevelingen gedaan om de organisatiewaarden en de matrices in breder verband neer te zetten in de organisatie. De provincie kan de organisatiewaardenmatrices vervolgens concreet toepassen in uiteenlopende situaties en hiermee ervaring opdoen.

Onze rol

DON Bureau heeft voor de provincie de organisatiewaarden opgesteld. Hierbij heeft DON Bureau het proces gefaciliteerd om te komen tot een gezamenlijke ontwikkeling van deze organisatie specifieke waardenmatrices. DON Bureau heeft inhoudelijk richting gegeven door een bureaustudie te doen naar de belangrijkste waarden vanuit de visiedocumenten van de Provincies. Deze bureaustudie heeft geleid tot een palet van waarden, effectgebieden en kansklassen die aan de provincies tijdens workshops als keuze zijn voorgelegd.

Door voorbeelden te leveren van andere provincies en organisaties is het proces tot het komen tot een specifieke matrix versneld. De lessen die door andere organisaties zijn opgedaan zijn vertaalt naar specifieke wensen voor de provincie Gelderland. De resultaten zijn door DON Bureau vastgelegd in een rapportage. Vervolgens is gevraagd om een plan van aanpak te maken die gericht is op het verder optimaliseren en implementeren van deze organisatiewaarden en matrices.