Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Zeeland Locatie Middelburg Looptijd 2015

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

De aanleiding

De provincie Zeeland wilt assetmanagement meer toepassen als een structurerend principe voor het beheer van hun areaal. De vragen die hierbij spelen zijn: “Waar staan wij nu?” en “Waar willen we naartoe?”.

Het project

De Maturity check fungeert als vertrekpunt (een 0-meting) waarbij de resultaten van deze check antwoorden geven op de bovenstaande vragen. Door middel van drie plenaire sessies heeft DON Bureau deze check afgenomen. Antwoorden van uit de meerkeuzevragen zijn onderverdeeld in bewust- en bekwaamheid op het gebied van Assetmanagement waarbij het Maslow-model is gehanteerd. Deze antwoorden vormen een score die verteld waar de organisatie, maar ook de afdelingen en individuen op het gebied van assetmanagement staan. Deze resultaten dienen als basis voor de provincie Zeeland om vervolgens te bepalen waarin ze zich voor assetmanagement verder in willen ontwikkelen.

Onze rol

DON Bureau is de ontwikkelaar en afnemer van deze check. Door de resultaten uit verschillende sessies op een overzichtelijke wijze te presenteren geeft dit de provincie Zeeland houvast om zo te kunnen bepalen waar de provincie staat én waar de provincie naartoe wilt op het gebied van assetmanagement.