Projectinformatie

Opdrachtgever NEN Locatie Delft Looptijd september 2018 – juli 2019

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Bij de ontwikkeling van de Europese Technical Specification (TS) voor condition assessment op basis van NEN 2767-1:2017 binnen CEN/TC 319 ‘Maintenance’ WG 11 ‘Condition Assessment’ heeft WG 11 lid Noorwegen een Nationale norm ingebracht voor condition assessment. Deze norm beschrijft geen inspectie methodiek voor de gebouwde omgeving zoals NEN 2767-1:2017 dat doet, maar is meer een procesbeschrijving voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van een conditiemeting. Hierin wordt ook risicomanagement geadresseerd. In WG 11 is de mogelijkheid besproken om dit Noorse Nationale document in de toekomst als basis te gebruiken voor een soort “paraplu” norm waaronder ook de TS voor ‘Condition assessment’ gepositioneerd kan worden.

Het project

Hierop anticiperend zijn een aantal vertegenwoordigers (initiatiefgroep) van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, provincies, NEN, CROW, het NVDO Inspectieplatform en DON Bureau bijeen gekomen om zorg te dragen voor een heldere positionering van de risicogebaseerde inspectieprocessen in Nederland (Nederlandse praktijk). Het doel is enerzijds om te voorkomen dat de Nederlandse sector onaangenaam wordt verrast wanneer een nieuwe Europese standaard wordt uitgebracht. Anderzijds is het doel om de krachten te bundelen met andere EU-landen om een risico gebaseerd inspectieproces te standaardiseren waarmee adequate informatie wordt geleverd om risico’s, prestaties en kosten te managen binnen Assetmanagement.

Onze rol

Samen met NEN en CROW heeft DON Bureau:

  • De raakvlakken met bestaande normen en richtlijnen onderzocht en verwoord in een startnotitie voor de Nederlandse praktijk;
  • 3 SCRUM sessies met inhoudelijk experts (vastgoed en infra) gefaciliteerd met als doel om te komen tot een voorstel voor een beschrijving van de Nederlandse praktijk dat verder in de initiatiefgroep besproken kan worden;
  • De beschrijving van de Nederlandse praktijk doorontwikkeld d.m.v. 2 procesvergaderingen met als doel om te komen tot een "whitepaper/ position paper”;
  • Een “abstract” met informatie over de intentie voor de nieuwe norm geschreven voor andere EU-landen, dit is de zgn. new work item proposal (NWIP).
  • Een presentatie en overleg met Standards Norway (SN) voorbereid voor een “New Work Item Proposal” (NWIP).