De aanleiding

De objecten sluis Goese Sas, gemaal Goese Sas en de brug bij Wilhelminadorp zijn toe aan een grootschalige renovatie. Gemeente Goes is als beheerder verantwoordelijk en heeft als doelstelling om met deze grootschalige renovatie de veiligheid en bedrijfszekerheid voor een langdurige periode te garanderen. Middels een bouwteamconstructie wordt het werk aanbesteedt, waarbij gemeente Goes behoefte aan (technische) ondersteuning in het aanbestedings- en bouwteamtraject.

Het project

De basis voor de ontwerpwerkzaamheden vormt de risicobeoordeling uitgevoerd in 2017 en de eerder uitgevoerde inspecties door Witteveen en Bos in 2015. Vanuit deze documenten en de aanwezige kennis in het bouwteam (gemeente, adviseurs en system integrator) wordt een geschikte invulling gegeven aan het ontwerp en het nemen van maatregelen voor de vermelde objecten sluis Goese Sas, gemaal Goese Sas en de brug bij Wilhelminadorp aangevuld met de Ringbrug en st Maartenbrug. Van belang is dat het ontwerp een optimale invulling geeft aan de doelstellingen, de eisen en de randvoorwaarden van de gemeente en van de gebruikers, binnen het taakstellend budget.

Onze rol

DON Bureau vervult samen met ProTender en de gemeente Goes het kernteam tijdens de aanbestedingsfase en ontwerpfase bouwteam. In het bouwteam is met name kennis en ervaring op het gebied van Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industriële Automatisering, Machineveiligheid en Arboveiligheid ingebracht. Richting de gemeente vervullen we een adviserende rol, in het bouwteam vervullen we de rol als sparringpartner voor de system integrator. Het resultaat van het bouwteam is een definitief ontwerp op basis waarvan de renovatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.