Aanleiding

Rijkswaterstaat is bezig met een grootschalig renovatie traject waarin o.a. de bediening op afstand (BopA) vanuit het Topshuis van de MOBZ1&2 sluizen Bergsediep, Grevelingen, Zandkreek en Roompot gaat worden vernieuwd. Dit traject loopt tot 2025 en omvat naast BopA ook een civiele en werktuigbouwkundige renovatie. Het LVO advies moet aangeven welke levensduur verlengende maatregelen noodzakelijk zijn om, deze uit 2008 stammende BopA, nog probleemloos te laten functioneren tot 2025.

Onze rol

Op basis van het Technisch Constructie Dossier (TCD), een onderzoek op locatie, storingsanalyse en gesprekken met de objectdeskundigen en onderhoudspartijen wordt, zowel lokaal als centraal, een beeld bepaald van het BopA systeem.

Volgens de RAMS gedachte worden alle BopA deelsystemen (besturing, audio en video) op RAMS gewaardeerd. Uit deze waardering komt naar voren of het (deel)systeem enerzijds nog operationeel te houden is met bestaande of nieuwere onderdelen of anderzijds toch vanuit het risicoprofiel moet worden vernieuwd. Dit laatste wordt in nauwe samenspraak gedaan met de teams die renovatie voorbereiden.

Uiteindelijk resulteert dit in een advies rapport waarin onderbouwd wordt aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn om het operationeel houden van BopA tot 2025 te garanderen.