Projectinformatie

Opdrachtgever Provincie Gelderland Looptijd oktober 2017-juli 2018

Betrokken bij dit project

Project delen

LinkedIn E-mail

Aanleiding

Ter ondersteuning van de assetmanagementprocessen van de Provincie Gelderland beheert de Provincie de decomposities van hun assets in een beheermanagementsysteem (BMS). Doordat de decomposities in de loop van tijd door verschillende partijen zijn opgesteld waren veel verschillen aanwezig in de opbouw van deze decomposities. Bovendien waren nog niet van alle kunstwerken decomposities aanwezig.

Het project

Het uniformeren en aanvullen van de decomposities van de kunstwerken van de Provincie Gelderland.

Onze rol

DON Bureau heeft ervoor gezorgd dat van alle kunstwerken van de Provincie Gelderland uniforme decomposities zijn opgesteld aan de hand van vastgestelde generieke assetmodellen. De assetmodellen zijn afgestemd op de informatiebehoefte van de Provincie.

Het resultaat

Een BMS dat uniforme decomposities bevat die ondersteunend zijn aan de assetmanagementprocessen van de Provincie.